بیمار آقای ۴۲ ساله به دنبال تصادف با موتور سیکلت دچار شکستگی ساق پا و سیاه شدن پوست شد

بیمار آقای ۴۲ ساله به دنبال تصادف با موتور سیکلت دچار شکستگی ساق پا و سیاه شدن پوست شد

saportal
در تاریخ ۱۷ دی ۱۳۹۸

بیمار آقای 42 ساله به دنبال تصادف با موتور سیکلت دچار شکستگی ساق پا و سیاه شدن پوست شد به دنبال فیکساسیون شکستگی با پلاتین در شهرستان جهت پوشش پلاک و استخوان ساق پا که به دنبال تصادف رخ داده بود به این مرکز ارجاع داده شد جهت پوشش استخوان و پلاک تحت عمل فلپ گاستروکنمیوس قرار گرفت و تصویر نهایی به دست آمد. [gallery size="full" ids="2181,2182,2183,2184,2185,2186,2187,2188,2189"]  

ادامه مطلب
بیمار آقای ۶۲ ساله دیابتی با عدم توانایی در باز کردن انگشتهای دست راست …

بیمار آقای ۶۲ ساله دیابتی با عدم توانایی در باز کردن انگشتهای دست راست …

saportal
در تاریخ ۸ آبان ۱۳۹۸

بیمار آقای 62 ساله دیابتی با عدم توانایی در باز کردن انگشتهای دست راست طبق عکس قبل از عمل مقایسه دست راست و چپ که قادر به بازکردن انگشتان در سطح مسطح در دست راست نیست و با تشخیص کنتراکچور دوپویترن تحت عمل جراحی قرار گرفت. [gallery size="full" ids="1999,2000,2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007"]

ادامه مطلب
بیمار آقای ۶۵ ساله بدنبال واژگونی اتومبیل دچار کراش و له شدگی شدید پشت دست چپ قرار گرفت

بیمار آقای ۶۵ ساله بدنبال واژگونی اتومبیل دچار کراش و له شدگی شدید پشت دست چپ قرار گرفت

saportal
در تاریخ ۱ آبان ۱۳۹۸

بیمار آقای 65 ساله بدنبال واژگونی اتومبیل دچار کراش و له شدگی شدید پشت دست چپ قرار گرفت همانگونه که در تصویر ملاحظه می کنید پوست و نسج زیر جلدی از بین رفته و تاندون ها نمایان شده است که برای بیمار جهت پوشش نقص بافتی پشت دست فلپ رادیال فورآرم انجام شد و تصویر نهایی بدست آمد.

ادامه مطلب
بیمار آقای ۴۹ ساله بدنبال تصادف با موتور سیکلیت دچار شکستگی ساق پا شد

بیمار آقای ۴۹ ساله بدنبال تصادف با موتور سیکلیت دچار شکستگی ساق پا شد

saportal
در تاریخ ۱۴ مهر ۱۳۹۸

بیمار آقای 49 ساله بدنبال تصادف با موتور سیکلیت دچار شکستگی ساق پا شد که تحت عمل جراحی پیچ و پلاک در شهرستان قرار گرفت بعلت سیاه شدن پوست ناشی از تروما و نمایان شدن پلاک جهت پوشش به این مرکز ارجاع داده شد ناگفته نماند بیمار کاندید قطع اندام قرار گرفته بود که بعد از مراجعه به این مرکز با فلپ عضلانی گاستروکنمیوس تحت عمل جراحی قرار گرفت و تصویر نهایی بدست آمد. [gallery size="full" ids="1923,1924,1925,1931,1930,1929,1928,1927,1926,1932"]  

ادامه مطلب
بیمار آقای ۴۳ ساله بدنبال تصادف با موتور سیکلیت دچار شکستگی ساق پا شد

بیمار آقای ۴۳ ساله بدنبال تصادف با موتور سیکلیت دچار شکستگی ساق پا شد

saportal
در تاریخ ۶ مهر ۱۳۹۸

بیمار آقای 43 ساله بدنبال تصادف با موتور سیکلیت دچار شکستگی ساق پا شد که تحت عمل جراحی پیچ و پلاک در شهرستان قرار گرفت بعلت سیاه شدن پوست و نمایان شدن پلاک جهت پوشش به این مرکز ارجاع داده شد ناگفته نماند بیمار کاندید قطع اندام قرار گرفته بود که بعد از مراجعه به این مرکز با فلپ عضلانی گاستروکنمیوس تحت عمل جراحی قرار گرفت و تصویر نهایی بدست آمد.   [gallery size="full" ids="1882,1883,1884,1885,1886,1887,1888,1889,1890,1891,1892,1893,1894,1895,1896"]  

ادامه مطلب
بیمار خانم ۴۰ ساله بدنبال ترومای ناشی از موتور سیکلیت دچار کندگی پاشنه پا شده است… .

بیمار خانم ۴۰ ساله بدنبال ترومای ناشی از موتور سیکلیت دچار کندگی پاشنه پا شده است… .

saportal
در تاریخ ۲۳ شهریور ۱۳۹۸

بیمار خانم 40 ساله بدنبال ترومای ناشی از موتور سیکلیت دچار کندگی پاشنه پا شده است و تاندون آشیل  نمایان شده است جهت پوشش نقص بافتی از فلپ ریورس سورال از پشت ساق پا  استفاده شد و تصویر نهایی بدست آمد. [gallery size="full" ids="1839,1840,1841,1842,1843,1844,1845,1846,1847"]

ادامه مطلب
error: Content is protected !!