بیمار آقای پنجاه و شش ساله با شکایت تومور بدخیم بافت نرم پشت کتف سمت چپ ( دسموییدتومور) جهت انجام عمل جراحی مراجعه کرده است.

بیمار آقای پنجاه و شش ساله با شکایت تومور بدخیم بافت نرم پشت کتف سمت چپ ( دسموییدتومور) جهت انجام عمل جراحی مراجعه کرده است.

saportal
در تاریخ ۲۵ مرداد ۱۳۹۹

بیمار آقای پنجاه و شش ساله با شکایت تومور بدخیم بافت نرم پشت کتف سمت چپ ( دسموییدتومور) جهت انجام عمل جراحی مراجعه کرده است. (تصویر شماره یک) این تومور جزء تومورهای گرید پایین بدخیم با رشد آهسته و تمایل عود بالا می باشد. علت عود در اغلب موارد برداشتن ناکافی تومور به علت ترس از عدم به هم رسیدن زخم پس از برداشتن تومور می باشد. ( تصویر شماره چهار) در این موارد تومور بایستی با مارژین کافی ( حاشیه قابل قبول از بافت نرمال اطراف و عمق شامل پوست و نسج نرم زیر جلدی و حتی گاه عضله زیر نسج بایستی برداشته شود.) ( تصویر شماره سه) بدیهی است پس از برداشتن ...

ادامه مطلب
یمار آقای بیست و شش ساله که به علت تومور بدخیم نسج نرم شانه راست با درگیری پوست و خونریزی و تومورهای متعدد در همان ناحیه مراجعه کرده است

یمار آقای بیست و شش ساله که به علت تومور بدخیم نسج نرم شانه راست با درگیری پوست و خونریزی و تومورهای متعدد در همان ناحیه مراجعه کرده است

saportal
در تاریخ ۹ تیر ۱۳۹۹

بیمار آقای بیست و شش ساله که به علت تومور بدخیم نسج نرم شانه راست با درگیری پوست و خونریزی و تومورهای متعدد در همان ناحیه مراجعه کرده است ( درماتوفیبروسارکوم) طبق تصویر شماره یک، در این موارد درمان برداشتن کامل تومور با حاشیه ای از بافت نرمال اطراف که درگیری تومورال نداشته باشد است. بدیهی است بعد از برداشتن تومور که شامل پوست و نسج زیر جلدی و حتی گاهی اوقات قسمتی از عضلات و استخوان می باشد مشکل اصلی در این موارد پوشش زخم وسیعی است که باقی می ماند. این جراحی وسیع برای پیشگیری از عود تومور لازم است. برای پوشش زخم در این بیمار از فلپ عضلانی لاتیسموس دورسی ...

ادامه مطلب
بیمار آقای ۳۷ ساله با شکایت توده بافت نرم ناحیه خلف کتف سمت چپ مراجعه کرده است بیمار سابقه تومورهای روده بزرگ در خانواده ذکر می کند

بیمار آقای ۳۷ ساله با شکایت توده بافت نرم ناحیه خلف کتف سمت چپ مراجعه کرده است بیمار سابقه تومورهای روده بزرگ در خانواده ذکر می کند

saportal
در تاریخ ۱۹ بهمن ۱۳۹۸

بیمار آقای 37 ساله با شکایت توده بافت نرم ناحیه خلف کتف سمت چپ مراجعه کرده است بیمار سابقه تومورهای روده بزرگ در خانواده ذکر می کند بیمار بصورت پیشگیرانه تحت عمل جراحی برداشتن روده بزرگ بعلت پولیپ قرار گرفته است چند ماه پس از آن با شکایت توده دردناک خلف کتف مراجعه کرده است که پس از ارزیابی های تصویر برداری و نمونه برداری با تشخیص سارکوم بافت نرم تحت عمل جراحی قرار گرفت ماهیت این تومور بسیار عود کننده است.   [gallery size="full" ids="2277,2278,2279,2280,2281,2282,2283,2284,2285"]

ادامه مطلب
بیمار آقای ۳۳ ساله بدنبال ترومای ناشی از تسمه دستگاه نساجی دچار قطع تقریبا کامل بند انتهایی انگشت سوم و چهارم قرار گرفت

بیمار آقای ۳۳ ساله بدنبال ترومای ناشی از تسمه دستگاه نساجی دچار قطع تقریبا کامل بند انتهایی انگشت سوم و چهارم قرار گرفت

saportal
در تاریخ ۲۵ شهریور ۱۳۹۸

بیمار آقای 33 ساله بدنبال ترومای ناشی از تسمه دستگاه نساجی دچار قطع تقریبا کامل بند انتهایی انگشت سوم و چهارم قرار گرفت به تغیر رنگ نوک انگشتان توجه  کنید که نشانه سیاه شدن می باشد بلافاصله بیمار تحت عمل پیوند قرار گرفت که خوشبختانه موفقیت آمیز بود تصویر نهایی پس از 3 ماه بدست آمد. [gallery columns="2" size="full" ids="1850,1851,1852,1853"]

ادامه مطلب

saportal
در تاریخ ۲۶ مرداد ۱۳۹۸

بیمار دختر بچه ای 8  ساله که به دنبال سقوط از موتور سیکلیت و کشیده شدن روی آسفالت دچار نقص شدید پوست و بافت نرم شد که بدنبال پیوند پوست و فلپ شکمی تصویر نهایی بدست آمد.   [gallery size="full" link="none" ids="1752,1753,1754,1755,1756,1757"]

ادامه مطلب
error: Content is protected !!