بیمار اقای پنجاه ساله بدنبال عبور تراکتور از روی ساق پا دچار کراش شدید ساق پای راست شامل شکستگی ساق و نقص شدید

بیمار اقای پنجاه ساله بدنبال عبور تراکتور از روی ساق پا دچار کراش شدید ساق پای راست شامل شکستگی ساق و نقص شدید

saportal
در تاریخ ۱۵ شهریور ۱۳۹۹

بیمار اقای پنجاه ساله بدنبال عبور تراکتور از روی ساق پا دچار کراش شدید ساق پای راست شامل شکستگی ساق و نقص شدید پوست و بافت نرم و عضلات و نسج زیرجلدی شده است.(تصویر شماره یک). از دو نبض دیستال مچ پا یک نبض دارد حس کف پا برقرار است. الودگی شدید و عفونت ساق مشهود است . فیکساسیون شکستگی با کونچر توسط همکاران ارتوپدی انجام شده است . برای پوشش زخم وسیع ارجاع داده شده است . بیمار کاندید فری فلاپ(انتقال عضله و شریان و ورید ) از ران پای مقابل قرار گرفت(تصویر شماره دو). از پای اسیب دیده شریان وورید انتریور تیبیالیس انتخاب شد . از پای مقابل ...

ادامه مطلب
بیمار خانم ۵۵ ساله با سابقه قبلی بیماری آرتریت روماتوئید ( روماتیسم مفصلی) به علت عدم توانایی در بالا آوردن انگشتان ۴ و ۵ دست راست مراجعه کرد

بیمار خانم ۵۵ ساله با سابقه قبلی بیماری آرتریت روماتوئید ( روماتیسم مفصلی) به علت عدم توانایی در بالا آوردن انگشتان ۴ و ۵ دست راست مراجعه کرد

saportal
در تاریخ ۶ اردیبهشت ۱۳۹۹

بیمار خانم 55 ساله با سابقه قبلی بیماری آرتریت روماتوئید ( روماتیسم مفصلی) به علت عدم توانایی در بالا آوردن انگشتان 4 و 5 دست راست مراجعه کرد بیمار سابقه بریدگی دست و ترومای نافذ نداشته است بدیهی است که در بیماران آرتریت روماتوئید چنانچه بیمار دچار عدم توانایی در بالا آوردن انگشتان شد باید به قطع تاندون شک کرد. حتی اگر بیمار سابقه بریدگی نداشته باشد علت پارگی تاندون در این بیماران می تواند Attritional rupture ( پارگی اصطکاکی) به علت سینوویت و زوائد استخوانی ناشی از این بیماری باشد. که این بیماران باید هر چه سریعتر تحت عمل جراحی قرار بگیرند در غیر این صورت انگشتان مجاور هم ...

ادامه مطلب
بیمار خانم ۳۲ ساله به دنبال ضربه دچار پارگی رباط مفصل انگشت شصت ( UCL ) شده است.

بیمار خانم ۳۲ ساله به دنبال ضربه دچار پارگی رباط مفصل انگشت شصت ( UCL ) شده است.

saportal
در تاریخ ۱۰ اسفند ۱۳۹۸

بیمار خانم 32 ساله به دنبال ضربه دچار پارگی رباط مفصل انگشت شصت ( UCL ) شده است. همانطور در تصویر قبل از عمل می بینید مفصل انگشت شصت بیش از حد باز شده و ناپایدار است تحت عمل بازسازی لیگامانی با استفاده از تاندون قرار گرفت و خوشبختانه مفصل پایدار شد و نتیجه خوبی به دست آمد. [gallery size="full" columns="2" ids="2310,2311,2312,2313,2314,2315,2316,2317"]

ادامه مطلب
بیمار آقای ۳۷ ساله با شکایت توده بافت نرم ناحیه خلف کتف سمت چپ مراجعه کرده است بیمار سابقه تومورهای روده بزرگ در خانواده ذکر می کند

بیمار آقای ۳۷ ساله با شکایت توده بافت نرم ناحیه خلف کتف سمت چپ مراجعه کرده است بیمار سابقه تومورهای روده بزرگ در خانواده ذکر می کند

saportal
در تاریخ ۱۹ بهمن ۱۳۹۸

بیمار آقای 37 ساله با شکایت توده بافت نرم ناحیه خلف کتف سمت چپ مراجعه کرده است بیمار سابقه تومورهای روده بزرگ در خانواده ذکر می کند بیمار بصورت پیشگیرانه تحت عمل جراحی برداشتن روده بزرگ بعلت پولیپ قرار گرفته است چند ماه پس از آن با شکایت توده دردناک خلف کتف مراجعه کرده است که پس از ارزیابی های تصویر برداری و نمونه برداری با تشخیص سارکوم بافت نرم تحت عمل جراحی قرار گرفت ماهیت این تومور بسیار عود کننده است.   [gallery size="full" ids="2277,2278,2279,2280,2281,2282,2283,2284,2285"]

ادامه مطلب
بیمار آقای ۳۳ ساله بدنبال ضربه ناشی از توپ بسکتبال به انگشت چهارم دچار  کندگی تاندون فلکسور (خم کننده انگشت) شد

بیمار آقای ۳۳ ساله بدنبال ضربه ناشی از توپ بسکتبال به انگشت چهارم دچار  کندگی تاندون فلکسور (خم کننده انگشت) شد

saportal
در تاریخ ۱۲ بهمن ۱۳۹۸

بیمار آقای 33 ساله بدنبال ضربه ناشی از توپ بسکتبال به انگشت چهارم دچار  کندگی تاندون فلکسور (خم کننده انگشت) شد طبق تصویر قبل از عمل قادر به خم کردن کامل و مشت کردن انگشت چهارم نیست تحت عمل جراحی بازسازی تاندون فلکسور قرار گرفت و تاندون از پشت انگشت ناحیه ناخن توسط دکمه بمدت شش هفته ثابت گردید و تصویر نهایی یصورت خم شدن و مشت کردن کامل بدست آمد. [gallery columns="2" size="full" ids="2265,2266,2267,2268,2269,2270,2271,2272"]

ادامه مطلب
بیمار آقای ۲۸ ساله کارگر بدنبال ضربه حین کار به انگشت دچار کندگی تاندون فلکسور (خم کننده انگشت)… .

بیمار آقای ۲۸ ساله کارگر بدنبال ضربه حین کار به انگشت دچار کندگی تاندون فلکسور (خم کننده انگشت)… .

saportal
در تاریخ ۱ بهمن ۱۳۹۸

بیمار آقای 28 ساله کارگر بدنبال ضربه حین کار به انگشت دچار کندگی تاندون فلکسور (خم کننده انگشت) و عدم توانایی در خم کردن انگشت چهارم مراجعه کرد همانطور که در تصاویر قبل از عمل می بینید هیچگونه اثری از پارگی پوست ندارد ولی تاندون از بند دیستال کنده شده است تحت عمل جراحی و بازسازی تاندون قرار گرفت و خوشبختانه نتیجه خوبی حاصل شد. [gallery size="full" ids="2236,2237,2238,2239,2240,2241,2242,2243,2244,2245,2246"]

ادامه مطلب
بیمار آقای ۳۳ساله بدنبال عبور تراکتور از روی ساق پای راست دچار کراش شدید و له شدگی پوست و عضلات و تاندون ها و استخوان گردید

بیمار آقای ۳۳ساله بدنبال عبور تراکتور از روی ساق پای راست دچار کراش شدید و له شدگی پوست و عضلات و تاندون ها و استخوان گردید

saportal
در تاریخ ۲۸ دی ۱۳۹۸

بیمار آقای 33ساله بدنبال عبور تراکتور از روی ساق پای راست دچار کراش شدید و له شدگی پوست و عضلات و تاندون ها و استخوان گردید، همانطور که در شکل  ملاحظه می کنید بدنبال سیاه شدن پوست، استخوان و تاندون ها نمایان شده است با توجه به داشتن حس در کف پا و سن پایین بیمار تصمیم به انتقال عضله لاتیسموس از پشت قفسه سینه بیمار بصورت فری فلپ یعنی آناستوموز میکروسکوپی شریان و ورید به شریان و ورید ساق پا گرفتیم که خوشبختانه پیوند موفقیت آمیز واقع شد و پای بیمار از خطر قطع اندام رهایی پیدا کرد. [gallery size="full" columns="2" ids="2222,2223,2224,2226,2225,2227,2228,2229,2230,2231"]

ادامه مطلب
بیمار آقای ۴۲ ساله به دنبال تصادف با موتور سیکلت دچار شکستگی ساق پا و سیاه شدن پوست شد

بیمار آقای ۴۲ ساله به دنبال تصادف با موتور سیکلت دچار شکستگی ساق پا و سیاه شدن پوست شد

saportal
در تاریخ ۱۷ دی ۱۳۹۸

بیمار آقای 42 ساله به دنبال تصادف با موتور سیکلت دچار شکستگی ساق پا و سیاه شدن پوست شد به دنبال فیکساسیون شکستگی با پلاتین در شهرستان جهت پوشش پلاک و استخوان ساق پا که به دنبال تصادف رخ داده بود به این مرکز ارجاع داده شد جهت پوشش استخوان و پلاک تحت عمل فلپ گاستروکنمیوس قرار گرفت و تصویر نهایی به دست آمد. [gallery size="full" ids="2181,2182,2183,2184,2185,2186,2187,2188,2189"]  

ادامه مطلب
بیمار آقای ۵۲ ساله بدنبال حادثه حین کار دچار کندگی و له شدگی بند اخر انگشت پنجم شده است

بیمار آقای ۵۲ ساله بدنبال حادثه حین کار دچار کندگی و له شدگی بند اخر انگشت پنجم شده است

saportal
در تاریخ ۲۸ مهر ۱۳۹۸

بیمار آقای ۵۲ ساله بدنبال حادثه حین کار دچار کندگی و له شدگی بند اخر انگشت پنجم شده است آسیب بستر ناخن نیز داشته است که پس از ترمیم تصویر نهایی بدست آمد. [gallery size="full" ids="1969,1970,1971,1972,1973"]

ادامه مطلب
بیمار آقای ۴۰ ساله موزیسین بدنبال ترومایی نافذ بازوی چپ دچار قطع عصب رادیال و عدم توانایی در بالا آوردن انگشتان و مچ دست چپ شده است

بیمار آقای ۴۰ ساله موزیسین بدنبال ترومایی نافذ بازوی چپ دچار قطع عصب رادیال و عدم توانایی در بالا آوردن انگشتان و مچ دست چپ شده است

saportal
در تاریخ ۲۲ مهر ۱۳۹۸

بیمار آقای 40 ساله موزیسین بدنبال ترومایی نافذ بازوی چپ دچار قطع عصب رادیال و عدم توانایی در بالا آوردن انگشتان و مچ دست چپ شده است از انجا که حرکات ظریف انگشتان و مچ برای موزیسین ها بسیار لازم و ضروری است تحت عمل جراحی عصب رادیال قرار گرفت و خوشبختانه نتیجه  نهای بدست آمد و جا دارد از زحمات سرکار خانم میرزایی و خانم ابولفضلی و آقای بیوکیان بابت توانبخشی این بیمار تشکر کنم. [gallery size="full" ids="1942,1943,1944,1945,1946,1947,1948,1949,1950,1951,1952"]

ادامه مطلب
error: Content is protected !!