بیمار خانم ۴۴ ساله بدنبال پارگی کف دست با چاقوی آشپزخانه دچار قطع تاندون فلکسور (خم کننده انگشت) و عدم توانایی … .

بیمار خانم ۴۴ ساله بدنبال پارگی کف دست با چاقوی آشپزخانه دچار قطع تاندون فلکسور (خم کننده انگشت) و عدم توانایی … .

saportal
در تاریخ ۲۹ بهمن ۱۳۹۸

بیمار خانم 44 ساله بدنبال پارگی کف دست با چاقوی آشپزخانه دچار قطع تاندون فلکسور (خم کننده انگشت) و عدم توانایی در خم کردن انگشتان مراجعه کرد بیمار تحت عمل جراحی زون دو قرار گرفت با توجه به عوارض بسیار زیاد این ناحیه خوشبختانه نتیجه قابل قبول بدست آمد. [gallery size="full" ids="2295,2296,2298,2297,2299,2300"]  

ادامه مطلب
بیمار آقای ۳۷ ساله با شکایت توده بافت نرم ناحیه خلف کتف سمت چپ مراجعه کرده است بیمار سابقه تومورهای روده بزرگ در خانواده ذکر می کند

بیمار آقای ۳۷ ساله با شکایت توده بافت نرم ناحیه خلف کتف سمت چپ مراجعه کرده است بیمار سابقه تومورهای روده بزرگ در خانواده ذکر می کند

saportal
در تاریخ ۱۹ بهمن ۱۳۹۸

بیمار آقای 37 ساله با شکایت توده بافت نرم ناحیه خلف کتف سمت چپ مراجعه کرده است بیمار سابقه تومورهای روده بزرگ در خانواده ذکر می کند بیمار بصورت پیشگیرانه تحت عمل جراحی برداشتن روده بزرگ بعلت پولیپ قرار گرفته است چند ماه پس از آن با شکایت توده دردناک خلف کتف مراجعه کرده است که پس از ارزیابی های تصویر برداری و نمونه برداری با تشخیص سارکوم بافت نرم تحت عمل جراحی قرار گرفت ماهیت این تومور بسیار عود کننده است.   [gallery size="full" ids="2277,2278,2279,2280,2281,2282,2283,2284,2285"]

ادامه مطلب
بیمار آقای ۳۳ ساله بدنبال ضربه ناشی از توپ بسکتبال به انگشت چهارم دچار  کندگی تاندون فلکسور (خم کننده انگشت) شد

بیمار آقای ۳۳ ساله بدنبال ضربه ناشی از توپ بسکتبال به انگشت چهارم دچار  کندگی تاندون فلکسور (خم کننده انگشت) شد

saportal
در تاریخ ۱۲ بهمن ۱۳۹۸

بیمار آقای 33 ساله بدنبال ضربه ناشی از توپ بسکتبال به انگشت چهارم دچار  کندگی تاندون فلکسور (خم کننده انگشت) شد طبق تصویر قبل از عمل قادر به خم کردن کامل و مشت کردن انگشت چهارم نیست تحت عمل جراحی بازسازی تاندون فلکسور قرار گرفت و تاندون از پشت انگشت ناحیه ناخن توسط دکمه بمدت شش هفته ثابت گردید و تصویر نهایی یصورت خم شدن و مشت کردن کامل بدست آمد. [gallery columns="2" size="full" ids="2265,2266,2267,2268,2269,2270,2271,2272"]

ادامه مطلب
بیمار آقای ۶۵ ساله بدنبال کنده شدن لخته (آمبولی اندام) و بسته شدن عروق اصلی اندام فوقانی دو طرف تحت عمل اورژانس خارج کردن لخته توسط همکاران جراحی عروق قرار گرفت

بیمار آقای ۶۵ ساله بدنبال کنده شدن لخته (آمبولی اندام) و بسته شدن عروق اصلی اندام فوقانی دو طرف تحت عمل اورژانس خارج کردن لخته توسط همکاران جراحی عروق قرار گرفت

saportal
در تاریخ ۵ بهمن ۱۳۹۸

بیمار آقای 65 ساله بدنبال کنده شدن لخته (آمبولی اندام) و بسته شدن عروق اصلی اندام فوقانی دو طرف تحت عمل اورژانس خارج کردن لخته توسط همکاران جراحی عروق قرار گرفت بدنبال آن بیمار دچار سندروم کمپارتمان یعنی تورم بسیار شدید در قدام و خلف اندام از نوک انگشتان و ناحیه آرنج دوطرفه شد علایم آن درد بسیار شدید و بی حسی انگشتان، سردی اندام و عدم توانایی در حرکت اندام و گاهی عدم وجود نبض می باشد کوچکترین تاخیر در تشخیص و درمان منجر به از دست رفتن اندام می شود این بیمار بصورت اورژانسی تحت عمل فاشیوتومی یعنی باز کردن پوست و فاشیا و عضلات قرار گرفت و ...

ادامه مطلب
بیمار آقای ۲۸ ساله کارگر بدنبال ضربه حین کار به انگشت دچار کندگی تاندون فلکسور (خم کننده انگشت)… .

بیمار آقای ۲۸ ساله کارگر بدنبال ضربه حین کار به انگشت دچار کندگی تاندون فلکسور (خم کننده انگشت)… .

saportal
در تاریخ ۱ بهمن ۱۳۹۸

بیمار آقای 28 ساله کارگر بدنبال ضربه حین کار به انگشت دچار کندگی تاندون فلکسور (خم کننده انگشت) و عدم توانایی در خم کردن انگشت چهارم مراجعه کرد همانطور که در تصاویر قبل از عمل می بینید هیچگونه اثری از پارگی پوست ندارد ولی تاندون از بند دیستال کنده شده است تحت عمل جراحی و بازسازی تاندون قرار گرفت و خوشبختانه نتیجه خوبی حاصل شد. [gallery size="full" ids="2236,2237,2238,2239,2240,2241,2242,2243,2244,2245,2246"]

ادامه مطلب
بیمار آقای ۳۳ساله بدنبال عبور تراکتور از روی ساق پای راست دچار کراش شدید و له شدگی پوست و عضلات و تاندون ها و استخوان گردید

بیمار آقای ۳۳ساله بدنبال عبور تراکتور از روی ساق پای راست دچار کراش شدید و له شدگی پوست و عضلات و تاندون ها و استخوان گردید

saportal
در تاریخ ۲۸ دی ۱۳۹۸

بیمار آقای 33ساله بدنبال عبور تراکتور از روی ساق پای راست دچار کراش شدید و له شدگی پوست و عضلات و تاندون ها و استخوان گردید، همانطور که در شکل  ملاحظه می کنید بدنبال سیاه شدن پوست، استخوان و تاندون ها نمایان شده است با توجه به داشتن حس در کف پا و سن پایین بیمار تصمیم به انتقال عضله لاتیسموس از پشت قفسه سینه بیمار بصورت فری فلپ یعنی آناستوموز میکروسکوپی شریان و ورید به شریان و ورید ساق پا گرفتیم که خوشبختانه پیوند موفقیت آمیز واقع شد و پای بیمار از خطر قطع اندام رهایی پیدا کرد. [gallery size="full" columns="2" ids="2222,2223,2224,2226,2225,2227,2228,2229,2230,2231"]

ادامه مطلب
بیمار آقای ۳۸ ساله بدنبال ترومای نافذ با چاقو دچار قطع عصب مدین در ناحیه آرنج شده است

بیمار آقای ۳۸ ساله بدنبال ترومای نافذ با چاقو دچار قطع عصب مدین در ناحیه آرنج شده است

saportal
در تاریخ ۲۱ دی ۱۳۹۸

بیمار آقای 38 ساله بدنبال ترومای نافذ با چاقو دچار قطع عصب مدین در ناحیه آرنج شده است و قادر به خم کردن انگشتان قبل از عمل نیست، تحت عمل جراحی و پیوند عصب مدین با گرفت عصب سورال از پای بیمار قرار گرفت و پس از دو سال بیمار توانایی خم کردن انگشتان و مچ را پیدا کرد. [gallery size="full" columns="2" ids="2202,2203,2204,2205,2206,2207,2208,2209"]

ادامه مطلب
بیمار آقای ۴۲ ساله به دنبال تصادف با موتور سیکلت دچار شکستگی ساق پا و سیاه شدن پوست شد

بیمار آقای ۴۲ ساله به دنبال تصادف با موتور سیکلت دچار شکستگی ساق پا و سیاه شدن پوست شد

saportal
در تاریخ ۱۷ دی ۱۳۹۸

بیمار آقای 42 ساله به دنبال تصادف با موتور سیکلت دچار شکستگی ساق پا و سیاه شدن پوست شد به دنبال فیکساسیون شکستگی با پلاتین در شهرستان جهت پوشش پلاک و استخوان ساق پا که به دنبال تصادف رخ داده بود به این مرکز ارجاع داده شد جهت پوشش استخوان و پلاک تحت عمل فلپ گاستروکنمیوس قرار گرفت و تصویر نهایی به دست آمد. [gallery size="full" ids="2181,2182,2183,2184,2185,2186,2187,2188,2189"]  

ادامه مطلب
بیمار آقای ۲۸ ساله به دنبال عبور اتومبیل از روی پا دچار له شدگی شدید بافت نرم پوست، تاندون و اعصاب و استخوان های ناحیه شده بود

بیمار آقای ۲۸ ساله به دنبال عبور اتومبیل از روی پا دچار له شدگی شدید بافت نرم پوست، تاندون و اعصاب و استخوان های ناحیه شده بود

saportal
در تاریخ ۱۴ دی ۱۳۹۸

بیمار آقای 28 ساله به دنبال عبور اتومبیل از روی پا دچار له شدگی شدید بافت نرم پوست، تاندون و اعصاب و استخوان های ناحیه شده بود که در شهرستان با گرفت پوستی پوشش داده شده بود به علت درد بسیار شدید و عدم جوش خوردگی مناسب استخوان ها و عدم عملکرد پا به علت نداشتن پوشش پوستی و عضلانی مناسب همانطور که در تصویر ملاحظه می فرمائید با زخم های مزمن متعدد در ناحیه پا پس از گذشت یکسال از حادثه جهت پوشش مناسب به این مرکز ارجاع داده شد و تحت عمل فری فلپ یعنی انتقال پوست و عضله و شریان و ورید از ناحیه ران پای چپ ...

ادامه مطلب
error: Content is protected !!