بیمار آقای بیست و هشت ساله به دنبال ترومای نافذ قدام انگشت دوم دست چپ دچار اختلال حرکتی و حسی انگشت دوم شده است.

بیمار آقای بیست و هشت ساله به دنبال ترومای نافذ قدام انگشت دوم دست چپ دچار اختلال حرکتی و حسی انگشت دوم شده است.

saportal
در تاریخ ۲۴ آبان ۱۳۹۹

  اختلال حرکتی به علت قطع تاندونی در زون دو و اختلال حسی ناشی از قطع عصب انگشتی می باشد. [playlist type="video" ids="2750"]   منطقه زون دو فلکسوری در انگشت بسیار پر مخاطره و پر عارضه از جمله چسبندگی و ... می باشد.   [gallery size="full" ids="2746,2747,2748"]   ترمیم عصب انگشتی با نخ هشت صفر  و ترمیم شریان  انگشتی با نخ ده صفر صورت می گیرد.   [playlist type="video" ids="2751"] [gallery size="full" columns="1" ids="2749"]  

ادامه مطلب
بیمار آقای پنجاه ساله با شکایت تورم و توده بدون درد انگشت شست مراجعه کرده است

بیمار آقای پنجاه ساله با شکایت تورم و توده بدون درد انگشت شست مراجعه کرده است

saportal
در تاریخ ۱۷ آبان ۱۳۹۹

  تومورهای دست اغلب خوش خیم هستند و یکی از شایعترین آنها در دست گزانتوما یا ژانت سل تومور شیت تاندون میباشد. درمان این تومورها جراحی است. احتمال عود به دنبال برداشتن ناقص تومور وجود دارد. دیدن رنگ زرد کهربایی حین عمل تشخیصی است . [gallery size="full" columns="1" ids="2742,2741,2740"]

ادامه مطلب
بیمار آقای بیست و پنج ساله به علت عدم توانایی در اکستانسیون (بالا آوردن) انگشت پنجم  دست راست ارجاع داده شده است

بیمار آقای بیست و پنج ساله به علت عدم توانایی در اکستانسیون (بالا آوردن) انگشت پنجم  دست راست ارجاع داده شده است

saportal
در تاریخ ۱۰ آبان ۱۳۹۹

بیمار آقای بیست و پنج ساله به علت عدم توانایی در اکستانسیون (بالا آوردن) انگشت پنجم  دست راست ارجاع داده شده است (تصویر شماره یک و دو). [gallery columns="2" size="full" ids="2727,2726"] بیمار بدنبال ترومای نافذ پشت دست در سال گذشته  و پارگی تاندون اکستانسور در مرکز دیگری جراحی شده بوده است که ظاهرا تاندون ترمیم نشده بوده است . حالا که پس از یکسال از آسیب گذشته دو سر تاندون بهم نمیرسد و تاندون اصطلاحا کوتاه شده است . در چنین شرایطی یکی از راههای درمان انجام عمل دو مرحله ای است که در مرحله اول از تاندون مصنوعی جهت ایجاد کانال و شیت اطراف تاندون استفاده میشود و بعد سه ماه  در ...

ادامه مطلب
بیمار دختر خانم پانزده ساله که دو سال قبل از مراجعه بدنبال تصادف دچار نقص بافتی شدید ساق پای راست دور تا دور شده است که با گرافت پوستی در مرکز دیگری پوشش داده شده است

بیمار دختر خانم پانزده ساله که دو سال قبل از مراجعه بدنبال تصادف دچار نقص بافتی شدید ساق پای راست دور تا دور شده است که با گرافت پوستی در مرکز دیگری پوشش داده شده است

saportal
در تاریخ ۲۶ مهر ۱۳۹۹

بیمار دختر خانم پانزده ساله که دو سال قبل از مراجعه بدنبال تصادف دچار نقص بافتی شدید ساق پای راست دور تا دور شده است که با گرافت پوستی در مرکز دیگری پوشش داده شده است.(تصویر شماره یک و دو). [gallery columns="2" size="full" ids="2696,2697"] اختلال عملکرد ندارد ولی به علت ظاهر  و اسکار بد شکل و تو رفتگی دور تا دور ساق برای بیمار از نظر ظاهری ازار دهنده بود. جهت برداشتن اسکار بد شکل و پر کردن تو رفتگی و حفره وسیع ساق کاندید فری فلاپ یعنی برداشتن عضله و پوست و شریان و ورید از پشت تنه(لاتیسموس دورسی) شد .(تصویر شماره سه و چهار). [gallery columns="2" size="full" ids="2698,2699"] تصویر شماره چهار انتقال عضله ...

ادامه مطلب
بیمار آقای سی و دو ساله بدنبال ترومای قرار گرفتن انگشت سبابه زیر دستگاه دچار له شدگی و نقص بافتی بند آخر و تخریب بستر ناخن شده است

بیمار آقای سی و دو ساله بدنبال ترومای قرار گرفتن انگشت سبابه زیر دستگاه دچار له شدگی و نقص بافتی بند آخر و تخریب بستر ناخن شده است

saportal
در تاریخ ۲۳ مهر ۱۳۹۹

بیمار آقای سی و دو ساله بدنبال ترومای قرار گرفتن انگشت سبابه زیر دستگاه دچار له شدگی و نقص بافتی بند آخر و تخریب بستر ناخن شده است (تصویر شماره یک و دو و سه). [gallery size="full" ids="2709,2710,2711"] برای پوشش دیفکت از فلاپ تنار(تصویر شماره چهار و پنج و شش) استفاده شد . بستر ناخن ترمیم شد. دو هفته بعد پایه فلاپ تنار جدا شد و به سبابه منتقل شد . [gallery size="full" ids="2712,2713,2719"] در نهایت تصویر نهایی (تصویر شماره هفت) پس از سه ماه و رشد ناخن دیده میشود. [gallery columns="1" size="medium" ids="2714"] [playlist type="video" ids="2716"]

ادامه مطلب
کمپارتمان سندروم

کمپارتمان سندروم

saportal
در تاریخ ۱۹ مهر ۱۳۹۹

بیمار پسر بچه هفت ساله بدنبال ترومای آرنج و شکستگی سوپراکندیلار استخوان بازوی چپ تحت عمل فیکساسیون شکستگی قرار میگیرد. شکستگی های سوپراکندیلار بچه ها یکی از خطرناکترین شکستگیها در بچه ها با عوارض فراوان مثل محدودیت حرکتی آرنج و اختلال عملکردی عصبی و عروقی میباشد. بنابراین معاینه عصبی و عروقی و چک کردن نبضها در این بیماران خیلی مهم است. حتی پس از جراحی چک کردن نبضها و بررسی  کمپارتمان ساعد از نظر تورم سفت و پیشرونده (کمپارتمان سندروم) الزامی است . هر گونه تاخیر در تشخیص و درمان کمپارتمان سندروم منجر به از دست رفتن اندام میشود. همانگونه که در تصویر (شماره یک و دو) میبینید  تورم و اختلال حرکتی ...

ادامه مطلب
بیمار آقای چهل و هشت ساله که به دنبال برداشتن اگزوستوز (زایده استخوانی ) استخوان بازو دچار آسیب عصب رادیال دست چپ شده است

بیمار آقای چهل و هشت ساله که به دنبال برداشتن اگزوستوز (زایده استخوانی ) استخوان بازو دچار آسیب عصب رادیال دست چپ شده است

saportal
در تاریخ ۱۲ مهر ۱۳۹۹

بیمار آقای چهل و هشت ساله که به دنبال برداشتن اگزوستوز (زایده استخوانی ) استخوان بازو دچار آسیب عصب رادیال دست چپ شده است . [gallery columns="1" size="large" ids="2638"]   در فیلم شماره یک عدم توانایی در بالا آوردن مچ و انگشتان دست چپ نشان داده شده است . [playlist type="video" ids="2641"] تصویر شماره دو و سه تصویر ترمیم عصب رادیال حین عمل را نشان میدهد. [gallery columns="2" size="full" ids="2639,2640"] فیلم شماره دو نتیجه نهایی و بهبودی کامل را نشان میدهد که توانایی بالا آوردن مچ و انگشتان حاصل شده است. [playlist type="video" ids="2642"]

ادامه مطلب
بیمار آقای چهل و هفت ساله به دنبال تروما دچار آسیب بافت نرم زانو و آسیب شدید رباط صلیبی و نقص بافتی اطراف زانو شده است.

بیمار آقای چهل و هفت ساله به دنبال تروما دچار آسیب بافت نرم زانو و آسیب شدید رباط صلیبی و نقص بافتی اطراف زانو شده است.

saportal
در تاریخ ۵ مهر ۱۳۹۹

بیمار آقای چهل و هفت ساله به دنبال تروما دچار آسیب بافت نرم زانو و آسیب شدید رباط صلیبی و نقص بافتی اطراف زانو شده است. [gallery columns="2" size="full" ids="2624,2625"]   از آنجا که بازسازی رباط صلیبی خود نیاز به بستر و پوشش بافت نرم مناسب اطراف زانو دارد و در این شرایط گرافت پوستی مناسب نیست لذا جهت انجام فری فلاپ برای پوشش دیفکت اطراف زانو ارجاع داده شد. بیمار کاندید انتقال آنترولترال تای فلاپ بصورت آزاد میکروواسکولار همراه با قسمتی از عضله واستوس لترالیس شد. [gallery columns="2" size="full" ids="2626"] آنترولترال تای با پدیکول عروقی شاخه نزولی شریان و ورید لترال سیرکومفلکس فمورال [gallery size="full" ids="2627,2628,2629"]   از ران پای مقابل آماده انتقال به زخم زانوی چپ میباشد. ...

ادامه مطلب
بیمار پسر بچه شش ساله به دنبال ترومای ناشی از شیشه در سطح قدامی ساعد راست ارجاع داده شده است

بیمار پسر بچه شش ساله به دنبال ترومای ناشی از شیشه در سطح قدامی ساعد راست ارجاع داده شده است

saportal
در تاریخ ۲۹ شهریور ۱۳۹۹

بیمار پسر بچه شش ساله به دنبال ترومای ناشی از شیشه در سطح قدامی ساعد راست ارجاع داده شده است. در معاینه نبض اولنار ندارد . اختلال حسی و حرکتی در انگشتان و مچ دست به علت قطع عصب و تاندونها را دارد. (تصویر شماره یک و سه). [gallery columns="1" size="full" ids="2610,2611,2612"]   در فیلم شماره یک قطع شریان اولنار نشان داده شده است که با گرافت ورید صافن از پای بیمار کاندید ترمیم است . [playlist type="video" ids="2615"] فیلم شماره دو تکنیک ترمیم شریان را با نخ هشت صفر پرولن نشان میدهد. [playlist type="video" ids="2616"] فیلم شماره سه تصویر نهایی ترمیم شریان را با استفاده از گرافت نشان میدهد  که نبض اولنار برگشته است. [playlist type="video" ids="2617"] فیلم ...

ادامه مطلب
بیمار آقای بیست ساله به دنبال ترومای نافذ با شیشه دچار پارگی کف دست و قطع تاندون فلکسور سطحی و عمقی در زون دو (منطقه ممنوعه) شده است

بیمار آقای بیست ساله به دنبال ترومای نافذ با شیشه دچار پارگی کف دست و قطع تاندون فلکسور سطحی و عمقی در زون دو (منطقه ممنوعه) شده است

saportal
در تاریخ ۲۲ شهریور ۱۳۹۹

بیمار آقای بیست ساله به دنبال ترومای نافذ با شیشه دچار پارگی کف دست و قطع تاندون فلکسور سطحی و عمقی در زون دو (منطقه ممنوعه) شده است [gallery columns="2" size="full" ids="2601,2602"] بیمادر قادر به خم کردن انگشت دوم نیست [playlist type="video" ids="2603"] زون دو یا منطقه ممنوعه در کف دست ازآن جهت که عوارض زیادی از قبیل پارگی مجدد تاندون و یا چسبندگی را دارد معمولا پیش آگهی خوبی ندارد و ممکن است پس از جراحی عملکرد به خوبی برنگردد. بیمار اختلال حسی نیز داشت که حکایت از قطع عصب انگشتی دارد در کنار قطع عصب انگشتی قطع شریان انگشتی نیز داشت که هر دو ترمیم شد.   [gallery columns="1" size="full" ids="2604"] به دنبال عمل بیمار تحت ...

ادامه مطلب
error: Content is protected !!