بیمار اقای سی و پنج ساله بدنبال ترومای ناشی از زیر دستگاه قرار گرفتن انگشت سوم و چهارم ارجاع داده شده است

بیمار اقای سی و پنج ساله بدنبال ترومای ناشی از زیر دستگاه قرار گرفتن انگشت سوم و چهارم ارجاع داده شده است

saportal
در تاریخ ۲۷ دی ۱۳۹۹

[gallery columns="2" size="full" ids="2801,2802"] (تصویر یک و دو) نکته مهم در برخورد با این بیماران این است اگر بند اخر انگشت کبود شده و ناخن شکسته شده(تصویر یک و دو) بایستی به اتاق عمل منتقل شوند و ناخن بلند شود و بستر ناخن بایستی با نخ ظریف قابل جذب با میکروسکوپ ترمیم شود (تصویر سه و چهارم). [gallery columns="2" size="full" ids="2803,2804"] رنگ تیره ناخن چند ماه طول میکشد تا از بین برود(تصویر پنجم) . [gallery size="full" columns="2" ids="2805,2806"] نکته مهم این است که در برخورد با این بیماران به سادگی از کنار انها نگذریم چراکه اگر ترمیم نشوند تغییر شکل زشتی در ناخن پیدا میکنند . فراموش نشود که زیبایی یک انگشت به داشتن ناخن است.

ادامه مطلب
بیمار آقای سی و دو ساله بدنبال ترومای قرار گرفتن انگشت سبابه زیر دستگاه دچار له شدگی و نقص بافتی بند آخر و تخریب بستر ناخن شده است

بیمار آقای سی و دو ساله بدنبال ترومای قرار گرفتن انگشت سبابه زیر دستگاه دچار له شدگی و نقص بافتی بند آخر و تخریب بستر ناخن شده است

saportal
در تاریخ ۲۳ مهر ۱۳۹۹

بیمار آقای سی و دو ساله بدنبال ترومای قرار گرفتن انگشت سبابه زیر دستگاه دچار له شدگی و نقص بافتی بند آخر و تخریب بستر ناخن شده است (تصویر شماره یک و دو و سه). [gallery size="full" ids="2709,2710,2711"] برای پوشش دیفکت از فلاپ تنار(تصویر شماره چهار و پنج و شش) استفاده شد . بستر ناخن ترمیم شد. دو هفته بعد پایه فلاپ تنار جدا شد و به سبابه منتقل شد . [gallery size="full" ids="2712,2713,2719"] در نهایت تصویر نهایی (تصویر شماره هفت) پس از سه ماه و رشد ناخن دیده میشود. [gallery columns="1" size="medium" ids="2714"] [playlist type="video" ids="2716"]

ادامه مطلب
بیمار اقای پنجاه ساله بدنبال عبور تراکتور از روی ساق پا دچار کراش شدید ساق پای راست شامل شکستگی ساق و نقص شدید

بیمار اقای پنجاه ساله بدنبال عبور تراکتور از روی ساق پا دچار کراش شدید ساق پای راست شامل شکستگی ساق و نقص شدید

saportal
در تاریخ ۱۵ شهریور ۱۳۹۹

بیمار اقای پنجاه ساله بدنبال عبور تراکتور از روی ساق پا دچار کراش شدید ساق پای راست شامل شکستگی ساق و نقص شدید پوست و بافت نرم و عضلات و نسج زیرجلدی شده است.(تصویر شماره یک). از دو نبض دیستال مچ پا یک نبض دارد حس کف پا برقرار است. الودگی شدید و عفونت ساق مشهود است . فیکساسیون شکستگی با کونچر توسط همکاران ارتوپدی انجام شده است . برای پوشش زخم وسیع ارجاع داده شده است . بیمار کاندید فری فلاپ(انتقال عضله و شریان و ورید ) از ران پای مقابل قرار گرفت(تصویر شماره دو). از پای اسیب دیده شریان وورید انتریور تیبیالیس انتخاب شد . از پای مقابل ...

ادامه مطلب
بیمار آقای جوان ۳۰ ساله بدنبال حادثه حین کار با دستگاه پرس دچار له شدگی

بیمار آقای جوان ۳۰ ساله بدنبال حادثه حین کار با دستگاه پرس دچار له شدگی

saportal
در تاریخ ۲۷ آذر ۱۳۹۸

بیمار آقای جوان 30 ساله بدنبال حادثه حین کار با دستگاه پرس دچار له شدگی و آمپوتاسیون بند دیستال انگشت سوم قرار گرفت تخریب کامل بافت نرم و بستر ناخن داشت که تحت ترمیم و بازسازی قرار گرفت و تصویر نهایی بدست آمد. [gallery size="full" columns="2" ids="2120,2121,2122,2123,2124,2125,2126,2127"]

ادامه مطلب
بیمار آقای ۲۵ساله بدنبال حادثه حین کار در شهرستان دچار تزریق با فشار گریس در کف دست قرار گرفت

بیمار آقای ۲۵ساله بدنبال حادثه حین کار در شهرستان دچار تزریق با فشار گریس در کف دست قرار گرفت

saportal
در تاریخ ۱۶ آذر ۱۳۹۸

بیمار آقای 25ساله بدنبال حادثه حین کار در شهرستان دچار تزریق با فشار گریس در کف دست قرار گرفت با تورم شدید ناحیه و نکروز نسبی عضلات منطقه تحت عمل جراحی قرار گرفت تورم ناحیه حداقل بمدت دو سال تداوم داشت و در نهایت برطرف شد. [gallery size="full" ids="2087,2088,2089,2090,2091,2092,2093,2094,2095,2096,2097,2098,2099,2100,2101,2102,2103"]  

ادامه مطلب
بیمار آقای ۳۲ساله بدنبال حادثه حین کار دچار له شدگی و کندگی بند اخر انگشت  پنجم شده است

بیمار آقای ۳۲ساله بدنبال حادثه حین کار دچار له شدگی و کندگی بند اخر انگشت  پنجم شده است

saportal
در تاریخ ۱۴ آبان ۱۳۹۸

بیمار آقای 32ساله بدنبال حادثه حین کار دچار له شدگی و کندگی بند اخر انگشت  پنجم شده است بیمار آسیب بستر ناخن و تخریب ناخن داشت که پس از ترمیم جراحی تصویر نهایی وخوشبختانه رشد ناخن بدست آمد. [gallery columns="2" size="full" ids="2022,2023,2024,2025"]

ادامه مطلب
بیمار آقای ۵۲ ساله بدنبال حادثه حین کار دچار کندگی و له شدگی بند اخر انگشت پنجم شده است

بیمار آقای ۵۲ ساله بدنبال حادثه حین کار دچار کندگی و له شدگی بند اخر انگشت پنجم شده است

saportal
در تاریخ ۲۸ مهر ۱۳۹۸

بیمار آقای ۵۲ ساله بدنبال حادثه حین کار دچار کندگی و له شدگی بند اخر انگشت پنجم شده است آسیب بستر ناخن نیز داشته است که پس از ترمیم تصویر نهایی بدست آمد. [gallery size="full" ids="1969,1970,1971,1972,1973"]

ادامه مطلب
بیمار آقای ۳۵ ساله بدنبال ترومای ناشی از تصادف و کشیده شدن انگشت روی آسفالت دچار کندگی بسترناخن و آسیب تاندون انگشت ۳ و ۴ قرار گرفت

بیمار آقای ۳۵ ساله بدنبال ترومای ناشی از تصادف و کشیده شدن انگشت روی آسفالت دچار کندگی بسترناخن و آسیب تاندون انگشت ۳ و ۴ قرار گرفت

saportal
در تاریخ ۸ مهر ۱۳۹۸

بیمار آقای 35 ساله بدنبال ترومای ناشی از تصادف و کشیده شدن انگشت روی آسفالت دچار کندگی بسترناخن و آسیب تاندون انگشت 3 و 4 قرار گرفت در این شرایط معمولا برگشت ناخن تقریبا بعید است ولی خوشبختانه پس از عمل ترمیمی میکروسکوپی تصویر نسبتا رضایتمندانه ای برای بیمار بدست آمد. [gallery size="full" ids="1901,1902,1903,1904,1905,1906,1907,1908,1909,1910"]

ادامه مطلب
بیمار آقای ۳۳ ساله بدنبال ترومای ناشی از تسمه دستگاه نساجی دچار قطع تقریبا کامل بند انتهایی انگشت سوم و چهارم قرار گرفت

بیمار آقای ۳۳ ساله بدنبال ترومای ناشی از تسمه دستگاه نساجی دچار قطع تقریبا کامل بند انتهایی انگشت سوم و چهارم قرار گرفت

saportal
در تاریخ ۲۵ شهریور ۱۳۹۸

بیمار آقای 33 ساله بدنبال ترومای ناشی از تسمه دستگاه نساجی دچار قطع تقریبا کامل بند انتهایی انگشت سوم و چهارم قرار گرفت به تغیر رنگ نوک انگشتان توجه  کنید که نشانه سیاه شدن می باشد بلافاصله بیمار تحت عمل پیوند قرار گرفت که خوشبختانه موفقیت آمیز بود تصویر نهایی پس از 3 ماه بدست آمد. [gallery columns="2" size="full" ids="1850,1851,1852,1853"]

ادامه مطلب
error: Content is protected !!