بیمار اقای پنجاه و هفت ساله با شکایت عدم توانایی در بازکردن انگشت چهارم دست راست باتشخیص کنتراکچر دوپویترن مراجعه است

بیمار اقای پنجاه و هفت ساله با شکایت عدم توانایی در بازکردن انگشت چهارم دست راست باتشخیص کنتراکچر دوپویترن مراجعه است

saportal
در تاریخ ۱۱ بهمن ۱۳۹۹

[playlist type="video" ids="2827"] در این بیماری پوست و فاشیای کف دست ضخیم شده و بتدریج باعث خم شدن انگشت چهارم و گاه انگشت پنجم میشود . [playlist type="video" ids="2829"] دوپویترن در مردان در سنین پنجاه به بعد شایعتر است. در اروپایی ها شایعتر است . [playlist type="video" ids="2832"] با دیابت و مصرف یکسری داروهای ضد تشنج مثل فنی تویین و فنوباربیتال همراهی دارد . [playlist type="video" ids="2840"] درمان قطعی ان جراحی است . احتمال عود دارد .

ادامه مطلب
بیمار آقای پنجاه ساله به دنبال ترومای انگشت دچار کنتراکچر انگشت سوم طبق تصویر قبل از عمل شده است

بیمار آقای پنجاه ساله به دنبال ترومای انگشت دچار کنتراکچر انگشت سوم طبق تصویر قبل از عمل شده است

saportal
در تاریخ ۱۸ خرداد ۱۳۹۹

بیمار آقای پنجاه ساله به دنبال ترومای انگشت دچار کنتراکچر انگشت سوم طبق تصویر قبل از عمل شده است یعنی بیمار قادر به باز کردن انگشت به صورت کامل نبوده به علت چسبندگی و فیبرزباند بافت نرم دچار کنتراکچر شده است. خیلی از اوقات کنتراکچر بافت سخت شامل استخوان، مفصل را درگیر می کند. گاهی اوقات کانترکچر فقط بافت نرم را شامل پوست، تاندون و... درگیر می کند. گاهی اوقات هر دو بافت نرم و سخت درگیر می شوند. این بیمار با عمل Z  پلاستی ریلیز شد و توانایی باز کردن انگشت را به دست آورد. خیلی از اوقات نتیجه قابل قبولی ممکن است به دست نیاید. [gallery size="full" ids="2420,2421,2422,2423,2424,2425,2426"]

ادامه مطلب
بیمار خانم ۶۰ ساله دیابتی با عدم توانایی در باز کردن انگشت چهارم بصورت کامل …

بیمار خانم ۶۰ ساله دیابتی با عدم توانایی در باز کردن انگشت چهارم بصورت کامل …

saportal
در تاریخ ۳۰ آذر ۱۳۹۸

بیمار خانم 60 ساله دیابتی با عدم توانایی در باز کردن انگشت چهارم بصورت کامل و با تشخیص کانتراکچور دوپویترن تحت عمل جراحی فاشیکتومی قرار گرفت و نتیجه نهایی طبق عکس و فیلم بدست آمده. [gallery size="full" ids="2133,2134,2135,2136,2137,2138,2139,2140,2141"] [playlist type="video" ids="2142,2143"]

ادامه مطلب
بیمار آقای ۶۰ ساله دیابتی با شکایت عدم توانایی در باز کردن انگشت چهارم دست راست مراجعه کرده است

بیمار آقای ۶۰ ساله دیابتی با شکایت عدم توانایی در باز کردن انگشت چهارم دست راست مراجعه کرده است

saportal
در تاریخ ۲۵ آبان ۱۳۹۸

بیمار آقای 60 ساله دیابتی با شکایت عدم توانایی در باز کردن انگشت چهارم دست راست مراجعه کرده است در تصویری که ملاحظه می فرمایید بیمار با خم شدگی انگشت چهارم در حالت ثابت مراجعه کرده علت ضخیم شدن فاشیای کف دست می باشد نام بیماری کنتراکچور دوپویترن می باشد این بیماری در مردان و دیابتی ها شایع تر است و شایعترین انگشت درگیرانگشت چهارم و سپس انگشت پنجم می باشد. [gallery size="full" ids="2055,2047,2048,2049,2050,2051,2052,2053,2054"]

ادامه مطلب
بیمار آقای ۶۲ ساله دیابتی با عدم توانایی در باز کردن انگشتهای دست راست …

بیمار آقای ۶۲ ساله دیابتی با عدم توانایی در باز کردن انگشتهای دست راست …

saportal
در تاریخ ۸ آبان ۱۳۹۸

بیمار آقای 62 ساله دیابتی با عدم توانایی در باز کردن انگشتهای دست راست طبق عکس قبل از عمل مقایسه دست راست و چپ که قادر به بازکردن انگشتان در سطح مسطح در دست راست نیست و با تشخیص کنتراکچور دوپویترن تحت عمل جراحی قرار گرفت. [gallery size="full" ids="1999,2000,2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007"]

ادامه مطلب
بیماراقای ۵۵ ساله دیابتی با عدم توانایی در باز کردن انگشتان ۴ و ۵ طبق شکل قبل از عمل با تشخیص کنتراکچور دوپویترن مراجعه کرده

بیماراقای ۵۵ ساله دیابتی با عدم توانایی در باز کردن انگشتان ۴ و ۵ طبق شکل قبل از عمل با تشخیص کنتراکچور دوپویترن مراجعه کرده

saportal
در تاریخ ۲۴ مهر ۱۳۹۸

بیمار اقای 55 ساله دیابتی با عدم توانایی در باز کردن انگشتان 4 و 5 طبق شکل قبل از عمل با تشخیص کنتراکچور دوپویترن مراجعه کرده قادر به صاف کردن انگشتان روی سطح صاف نمی باشد بیمار کاندید عمل جراحی قرار گرفت و تصویر نهایی بدست آمد این بیماری اصولا در اروپا شمالی بویژ اسکاندینا و یهودیان اشکنازی  شایعتر است. [gallery size="full" ids="1956,1958,1959,1960,1961,1962,1963,1964,1965"]

ادامه مطلب
error: Content is protected !!