بیمار خانم چهل ساله به دنبال تروما، به انگشت شصت دست چپ و آسیب رباط ( لیگامان UCL ) کولترال لیگامان مفصل MCP انگشت شصت مراجعه کرده است

بیمار خانم چهل ساله به دنبال تروما، به انگشت شصت دست چپ و آسیب رباط ( لیگامان UCL ) کولترال لیگامان مفصل MCP انگشت شصت مراجعه کرده است

saportal
در تاریخ ۱۴ تیر ۱۳۹۹

بیمار خانم چهل ساله به دنبال تروما، به انگشت شصت دست چپ و آسیب رباط ( لیگامان UCL ) کولترال لیگامان مفصل MCP انگشت شصت مراجعه کرده است و علیرغم درمان غیر جراحی شامل استراحت و آتل و فیزیوتراپی به درمان پاسخ نداد و تحت عمل جراحی باسازی رباط با استفاده از تاندون اکستانسور شصت قرار گرفت. علت مراجعه این بیماران درد و ناپایداری مفصل شصت می باشد در تصویر شماره یک محل پارگی رباط و در تصویر شماره دو و تصویر شماره نه محل نهایی بازسازی رباط با استفاده از تاندون مشخص شده است. [gallery columns="2" size="full" ids="2471,2472,2473,2474,2475,2476"]

ادامه مطلب
بیمار خانم ۳۲ ساله به دنبال ضربه دچار پارگی رباط مفصل انگشت شصت ( UCL ) شده است.

بیمار خانم ۳۲ ساله به دنبال ضربه دچار پارگی رباط مفصل انگشت شصت ( UCL ) شده است.

saportal
در تاریخ ۱۰ اسفند ۱۳۹۸

بیمار خانم 32 ساله به دنبال ضربه دچار پارگی رباط مفصل انگشت شصت ( UCL ) شده است. همانطور در تصویر قبل از عمل می بینید مفصل انگشت شصت بیش از حد باز شده و ناپایدار است تحت عمل بازسازی لیگامانی با استفاده از تاندون قرار گرفت و خوشبختانه مفصل پایدار شد و نتیجه خوبی به دست آمد. [gallery size="full" columns="2" ids="2310,2311,2312,2313,2314,2315,2316,2317"]

ادامه مطلب
error: Content is protected !!