فلپ شکمی

فلپ شکمی

saportal
در تاریخ ۲۴ مرداد ۱۳۹۸

بیمار آقای 24 ساله بدنبال ترومای ناشی از دستگاه نساجی دچار آسیب کراش شدید اندام فوقانی ، قدام و خلف ساعد راست شده است که کاندید قطع اندام در شهرستان بوده بعد از مراجعه به این مرکز اختلال کامل حسی، حرکتی اندام ، عصبی ، تاندنی و شکستگی  مشاهده شد و پس از 3ماه جراحی های متعدد و فلپ شکمی تصویر نهایی بدست آمد و اندام حفظ شد . [gallery size="full" ids="1736,1737,1738,1739,1740,1741,1742,1743,1744,1745,1746,1747"]

ادامه مطلب
error: Content is protected !!