بیمار  خانم ۳۵ ساله بدنبال ترومای ناشی از موتور سیکلیت دچار شکستگی ساق پای راست شده است

بیمار  خانم ۳۵ ساله بدنبال ترومای ناشی از موتور سیکلیت دچار شکستگی ساق پای راست شده است

saportal
در تاریخ ۳ مهر ۱۳۹۸

بیمار  خانم 35 ساله بدنبال ترومای ناشی از موتور سیکلیت دچار شکستگی ساق پای راست شده است و پوست ناحیه سیاه شده و پیچ و پلاک شکستگی نمایان شده است جهت پوشش از ریورس سورال فلپ از پشت ساق پا استفاده شد و تصویر نهایی بدست آمد. [gallery size="full" ids="1857,1858,1859,1860,1861,1862"]

ادامه مطلب
بیمار خانم ۴۰ ساله بدنبال ترومای ناشی از موتور سیکلیت دچار کندگی پاشنه پا شده است… .

بیمار خانم ۴۰ ساله بدنبال ترومای ناشی از موتور سیکلیت دچار کندگی پاشنه پا شده است… .

saportal
در تاریخ ۲۳ شهریور ۱۳۹۸

بیمار خانم 40 ساله بدنبال ترومای ناشی از موتور سیکلیت دچار کندگی پاشنه پا شده است و تاندون آشیل  نمایان شده است جهت پوشش نقص بافتی از فلپ ریورس سورال از پشت ساق پا  استفاده شد و تصویر نهایی بدست آمد. [gallery size="full" ids="1839,1840,1841,1842,1843,1844,1845,1846,1847"]

ادامه مطلب
error: Content is protected !!