بیمار آقای ۶۵ ساله بدنبال واژگونی اتومبیل دچار کراش و له شدگی شدید پشت دست چپ قرار گرفت

بیمار آقای ۶۵ ساله بدنبال واژگونی اتومبیل دچار کراش و له شدگی شدید پشت دست چپ قرار گرفت

saportal
در تاریخ ۱ آبان ۱۳۹۸

بیمار آقای 65 ساله بدنبال واژگونی اتومبیل دچار کراش و له شدگی شدید پشت دست چپ قرار گرفت همانگونه که در تصویر ملاحظه می کنید پوست و نسج زیر جلدی از بین رفته و تاندون ها نمایان شده است که برای بیمار جهت پوشش نقص بافتی پشت دست فلپ رادیال فورآرم انجام شد و تصویر نهایی بدست آمد.

ادامه مطلب
error: Content is protected !!