بیمار اقای هجده ساله بدنبال ترومای کراش و شدید دستگاه نقاله کف پای چپ دچار نقص بافتی شدیدکف پا شامل پوست و عضلات و اعصاب و عروق  و تاندونهای کف پا شده است

بیمار اقای هجده ساله بدنبال ترومای کراش و شدید دستگاه نقاله کف پای چپ دچار نقص بافتی شدیدکف پا شامل پوست و عضلات و اعصاب و عروق  و تاندونهای کف پا شده است

saportal
در تاریخ ۲۵ بهمن ۱۳۹۹

(تصویر شماره یک) منتهی حس کف پا در قسمتهای لترال  و مدیال پلانتار در حد درک حس درد و گرما و سرما حفظ شده بود به همین خاطر تمامی تلاش برای حفظ پا و جلوگیری از قطع اندام صورت گرفت . بیمار کاندید فری فلاپ رادیال فورارم از ساعد راست با انتقال شریان و ورید رادیال و عصب لترال کوتانیوس ساعد همراه با پوست و فاشیا به کف پا شد [gallery columns="2" size="full" ids="2857,2858,2859,2860,2861,2862"]   میکرواناستوموز شریان و ورید رادیال به شریان و ورید پوستریور تیبیالیس با نخ  هشت صفر  و انتقال عصبی لترال کوتانیوس به شاخه مدیال پلانتار میکروسکوپیک انجام شد (فیلم شماره یک حین عمل). [playlist type="video" ids="2863,2864,2865,2866"] پس از گذشت هفت ماه ...

ادامه مطلب
بیمار دختر خانم پانزده ساله که دو سال قبل از مراجعه بدنبال تصادف دچار نقص بافتی شدید ساق پای راست دور تا دور شده است که با گرافت پوستی در مرکز دیگری پوشش داده شده است

بیمار دختر خانم پانزده ساله که دو سال قبل از مراجعه بدنبال تصادف دچار نقص بافتی شدید ساق پای راست دور تا دور شده است که با گرافت پوستی در مرکز دیگری پوشش داده شده است

saportal
در تاریخ ۲۶ مهر ۱۳۹۹

بیمار دختر خانم پانزده ساله که دو سال قبل از مراجعه بدنبال تصادف دچار نقص بافتی شدید ساق پای راست دور تا دور شده است که با گرافت پوستی در مرکز دیگری پوشش داده شده است.(تصویر شماره یک و دو). [gallery columns="2" size="full" ids="2696,2697"] اختلال عملکرد ندارد ولی به علت ظاهر  و اسکار بد شکل و تو رفتگی دور تا دور ساق برای بیمار از نظر ظاهری ازار دهنده بود. جهت برداشتن اسکار بد شکل و پر کردن تو رفتگی و حفره وسیع ساق کاندید فری فلاپ یعنی برداشتن عضله و پوست و شریان و ورید از پشت تنه(لاتیسموس دورسی) شد .(تصویر شماره سه و چهار). [gallery columns="2" size="full" ids="2698,2699"] تصویر شماره چهار انتقال عضله ...

ادامه مطلب
بیمار آقای چهل و هفت ساله به دنبال تروما دچار آسیب بافت نرم زانو و آسیب شدید رباط صلیبی و نقص بافتی اطراف زانو شده است.

بیمار آقای چهل و هفت ساله به دنبال تروما دچار آسیب بافت نرم زانو و آسیب شدید رباط صلیبی و نقص بافتی اطراف زانو شده است.

saportal
در تاریخ ۵ مهر ۱۳۹۹

بیمار آقای چهل و هفت ساله به دنبال تروما دچار آسیب بافت نرم زانو و آسیب شدید رباط صلیبی و نقص بافتی اطراف زانو شده است. [gallery columns="2" size="full" ids="2624,2625"]   از آنجا که بازسازی رباط صلیبی خود نیاز به بستر و پوشش بافت نرم مناسب اطراف زانو دارد و در این شرایط گرافت پوستی مناسب نیست لذا جهت انجام فری فلاپ برای پوشش دیفکت اطراف زانو ارجاع داده شد. بیمار کاندید انتقال آنترولترال تای فلاپ بصورت آزاد میکروواسکولار همراه با قسمتی از عضله واستوس لترالیس شد. [gallery columns="2" size="full" ids="2626"] آنترولترال تای با پدیکول عروقی شاخه نزولی شریان و ورید لترال سیرکومفلکس فمورال [gallery size="full" ids="2627,2628,2629"]   از ران پای مقابل آماده انتقال به زخم زانوی چپ میباشد. ...

ادامه مطلب
بیمار آقای ۳۳ساله بدنبال عبور تراکتور از روی ساق پای راست دچار کراش شدید و له شدگی پوست و عضلات و تاندون ها و استخوان گردید

بیمار آقای ۳۳ساله بدنبال عبور تراکتور از روی ساق پای راست دچار کراش شدید و له شدگی پوست و عضلات و تاندون ها و استخوان گردید

saportal
در تاریخ ۲۸ دی ۱۳۹۸

بیمار آقای 33ساله بدنبال عبور تراکتور از روی ساق پای راست دچار کراش شدید و له شدگی پوست و عضلات و تاندون ها و استخوان گردید، همانطور که در شکل  ملاحظه می کنید بدنبال سیاه شدن پوست، استخوان و تاندون ها نمایان شده است با توجه به داشتن حس در کف پا و سن پایین بیمار تصمیم به انتقال عضله لاتیسموس از پشت قفسه سینه بیمار بصورت فری فلپ یعنی آناستوموز میکروسکوپی شریان و ورید به شریان و ورید ساق پا گرفتیم که خوشبختانه پیوند موفقیت آمیز واقع شد و پای بیمار از خطر قطع اندام رهایی پیدا کرد. [gallery size="full" columns="2" ids="2222,2223,2224,2226,2225,2227,2228,2229,2230,2231"]

ادامه مطلب
بیمار آقای ۴۲ ساله به دنبال تصادف با موتور سیکلت دچار شکستگی ساق پا و سیاه شدن پوست شد

بیمار آقای ۴۲ ساله به دنبال تصادف با موتور سیکلت دچار شکستگی ساق پا و سیاه شدن پوست شد

saportal
در تاریخ ۱۷ دی ۱۳۹۸

بیمار آقای 42 ساله به دنبال تصادف با موتور سیکلت دچار شکستگی ساق پا و سیاه شدن پوست شد به دنبال فیکساسیون شکستگی با پلاتین در شهرستان جهت پوشش پلاک و استخوان ساق پا که به دنبال تصادف رخ داده بود به این مرکز ارجاع داده شد جهت پوشش استخوان و پلاک تحت عمل فلپ گاستروکنمیوس قرار گرفت و تصویر نهایی به دست آمد. [gallery size="full" ids="2181,2182,2183,2184,2185,2186,2187,2188,2189"]  

ادامه مطلب
بیمار آقای ۲۸ ساله به دنبال عبور اتومبیل از روی پا دچار له شدگی شدید بافت نرم پوست، تاندون و اعصاب و استخوان های ناحیه شده بود

بیمار آقای ۲۸ ساله به دنبال عبور اتومبیل از روی پا دچار له شدگی شدید بافت نرم پوست، تاندون و اعصاب و استخوان های ناحیه شده بود

saportal
در تاریخ ۱۴ دی ۱۳۹۸

بیمار آقای 28 ساله به دنبال عبور اتومبیل از روی پا دچار له شدگی شدید بافت نرم پوست، تاندون و اعصاب و استخوان های ناحیه شده بود که در شهرستان با گرفت پوستی پوشش داده شده بود به علت درد بسیار شدید و عدم جوش خوردگی مناسب استخوان ها و عدم عملکرد پا به علت نداشتن پوشش پوستی و عضلانی مناسب همانطور که در تصویر ملاحظه می فرمائید با زخم های مزمن متعدد در ناحیه پا پس از گذشت یکسال از حادثه جهت پوشش مناسب به این مرکز ارجاع داده شد و تحت عمل فری فلپ یعنی انتقال پوست و عضله و شریان و ورید از ناحیه ران پای چپ ...

ادامه مطلب
بیمار آقای ۶۵ ساله بدنبال واژگونی اتومبیل دچار کراش و له شدگی شدید پشت دست چپ قرار گرفت

بیمار آقای ۶۵ ساله بدنبال واژگونی اتومبیل دچار کراش و له شدگی شدید پشت دست چپ قرار گرفت

saportal
در تاریخ ۱ آبان ۱۳۹۸

بیمار آقای 65 ساله بدنبال واژگونی اتومبیل دچار کراش و له شدگی شدید پشت دست چپ قرار گرفت همانگونه که در تصویر ملاحظه می کنید پوست و نسج زیر جلدی از بین رفته و تاندون ها نمایان شده است که برای بیمار جهت پوشش نقص بافتی پشت دست فلپ رادیال فورآرم انجام شد و تصویر نهایی بدست آمد.

ادامه مطلب
بیمار آقای ۴۹ ساله بدنبال تصادف با موتور سیکلیت دچار شکستگی ساق پا شد

بیمار آقای ۴۹ ساله بدنبال تصادف با موتور سیکلیت دچار شکستگی ساق پا شد

saportal
در تاریخ ۱۴ مهر ۱۳۹۸

بیمار آقای 49 ساله بدنبال تصادف با موتور سیکلیت دچار شکستگی ساق پا شد که تحت عمل جراحی پیچ و پلاک در شهرستان قرار گرفت بعلت سیاه شدن پوست ناشی از تروما و نمایان شدن پلاک جهت پوشش به این مرکز ارجاع داده شد ناگفته نماند بیمار کاندید قطع اندام قرار گرفته بود که بعد از مراجعه به این مرکز با فلپ عضلانی گاستروکنمیوس تحت عمل جراحی قرار گرفت و تصویر نهایی بدست آمد. [gallery size="full" ids="1923,1924,1925,1931,1930,1929,1928,1927,1926,1932"]  

ادامه مطلب
بیمار آقای ۴۳ ساله بدنبال تصادف با موتور سیکلیت دچار شکستگی ساق پا شد

بیمار آقای ۴۳ ساله بدنبال تصادف با موتور سیکلیت دچار شکستگی ساق پا شد

saportal
در تاریخ ۶ مهر ۱۳۹۸

بیمار آقای 43 ساله بدنبال تصادف با موتور سیکلیت دچار شکستگی ساق پا شد که تحت عمل جراحی پیچ و پلاک در شهرستان قرار گرفت بعلت سیاه شدن پوست و نمایان شدن پلاک جهت پوشش به این مرکز ارجاع داده شد ناگفته نماند بیمار کاندید قطع اندام قرار گرفته بود که بعد از مراجعه به این مرکز با فلپ عضلانی گاستروکنمیوس تحت عمل جراحی قرار گرفت و تصویر نهایی بدست آمد.   [gallery size="full" ids="1882,1883,1884,1885,1886,1887,1888,1889,1890,1891,1892,1893,1894,1895,1896"]  

ادامه مطلب
بیمار  خانم ۳۵ ساله بدنبال ترومای ناشی از موتور سیکلیت دچار شکستگی ساق پای راست شده است

بیمار  خانم ۳۵ ساله بدنبال ترومای ناشی از موتور سیکلیت دچار شکستگی ساق پای راست شده است

saportal
در تاریخ ۳ مهر ۱۳۹۸

بیمار  خانم 35 ساله بدنبال ترومای ناشی از موتور سیکلیت دچار شکستگی ساق پای راست شده است و پوست ناحیه سیاه شده و پیچ و پلاک شکستگی نمایان شده است جهت پوشش از ریورس سورال فلپ از پشت ساق پا استفاده شد و تصویر نهایی بدست آمد. [gallery size="full" ids="1857,1858,1859,1860,1861,1862"]

ادامه مطلب
error: Content is protected !!