معرفی بیماری انگشت ماشه ای (Trigger finger)

معرفی بیماری انگشت ماشه ای (Trigger finger)

saportal
در تاریخ ۶ مرداد ۱۳۹۸

یکی از شایعترین علل درد دست و مراجعه بیماران به کلینیک های دست گیر افتادگی تاندون میباشد. دو تا از شایعترین گیرافتادگی های تاندون در دست بیماری انگشت ماشه ای و بیماری دوکرون میباشد. انگشت ماشه ای : در خانمها شایعتر است(2-6 برابر).ممکن است یک یا چند انگشت درگیر شود.شایعترین انگشت درگیر انگشت شست و سپس انگشت حلقه میباشد.بیماری انگشت ماشه ای ممکن است به صورت اولیه (بدون ارتباط با بیماری زمینه ای )و یا به صورت ثانویه (ثانوی به بیماریهایی از قبیل روماتیسم مفصلی /دیابت/نقرس)دیده شود . علت این پدیده ناشی از گیر افتادگی تاندون خم کننده انگشتی هنگام عبور از کانال باریک میباشد. علایم بیماری انگشت ماشه ای : درد انگشت شایعترین علامت ...

ادامه مطلب
error: Content is protected !!