بیمار آقای بیست و هشت ساله به دنبال ترومای نافذ قدام انگشت دوم دست چپ دچار اختلال حرکتی و حسی انگشت دوم شده است.

بیمار آقای بیست و هشت ساله به دنبال ترومای نافذ قدام انگشت دوم دست چپ دچار اختلال حرکتی و حسی انگشت دوم شده است.

saportal
در تاریخ ۲۴ آبان ۱۳۹۹

  اختلال حرکتی به علت قطع تاندونی در زون دو و اختلال حسی ناشی از قطع عصب انگشتی می باشد. [playlist type="video" ids="2750"]   منطقه زون دو فلکسوری در انگشت بسیار پر مخاطره و پر عارضه از جمله چسبندگی و ... می باشد.   [gallery size="full" ids="2746,2747,2748"]   ترمیم عصب انگشتی با نخ هشت صفر  و ترمیم شریان  انگشتی با نخ ده صفر صورت می گیرد.   [playlist type="video" ids="2751"] [gallery size="full" columns="1" ids="2749"]  

ادامه مطلب
بیمار آقای بیست ساله به دنبال ترومای نافذ با شیشه دچار پارگی کف دست و قطع تاندون فلکسور سطحی و عمقی در زون دو (منطقه ممنوعه) شده است

بیمار آقای بیست ساله به دنبال ترومای نافذ با شیشه دچار پارگی کف دست و قطع تاندون فلکسور سطحی و عمقی در زون دو (منطقه ممنوعه) شده است

saportal
در تاریخ ۲۲ شهریور ۱۳۹۹

بیمار آقای بیست ساله به دنبال ترومای نافذ با شیشه دچار پارگی کف دست و قطع تاندون فلکسور سطحی و عمقی در زون دو (منطقه ممنوعه) شده است [gallery columns="2" size="full" ids="2601,2602"] بیمادر قادر به خم کردن انگشت دوم نیست [playlist type="video" ids="2603"] زون دو یا منطقه ممنوعه در کف دست ازآن جهت که عوارض زیادی از قبیل پارگی مجدد تاندون و یا چسبندگی را دارد معمولا پیش آگهی خوبی ندارد و ممکن است پس از جراحی عملکرد به خوبی برنگردد. بیمار اختلال حسی نیز داشت که حکایت از قطع عصب انگشتی دارد در کنار قطع عصب انگشتی قطع شریان انگشتی نیز داشت که هر دو ترمیم شد.   [gallery columns="1" size="full" ids="2604"] به دنبال عمل بیمار تحت ...

ادامه مطلب
بیمار خانم ۴۴ ساله بدنبال پارگی کف دست با چاقوی آشپزخانه دچار قطع تاندون فلکسور (خم کننده انگشت) و عدم توانایی … .

بیمار خانم ۴۴ ساله بدنبال پارگی کف دست با چاقوی آشپزخانه دچار قطع تاندون فلکسور (خم کننده انگشت) و عدم توانایی … .

saportal
در تاریخ ۲۹ بهمن ۱۳۹۸

بیمار خانم 44 ساله بدنبال پارگی کف دست با چاقوی آشپزخانه دچار قطع تاندون فلکسور (خم کننده انگشت) و عدم توانایی در خم کردن انگشتان مراجعه کرد بیمار تحت عمل جراحی زون دو قرار گرفت با توجه به عوارض بسیار زیاد این ناحیه خوشبختانه نتیجه قابل قبول بدست آمد. [gallery size="full" ids="2295,2296,2298,2297,2299,2300"]  

ادامه مطلب
بیمار آقای ۳۳ ساله بدنبال ضربه ناشی از توپ بسکتبال به انگشت چهارم دچار  کندگی تاندون فلکسور (خم کننده انگشت) شد

بیمار آقای ۳۳ ساله بدنبال ضربه ناشی از توپ بسکتبال به انگشت چهارم دچار  کندگی تاندون فلکسور (خم کننده انگشت) شد

saportal
در تاریخ ۱۲ بهمن ۱۳۹۸

بیمار آقای 33 ساله بدنبال ضربه ناشی از توپ بسکتبال به انگشت چهارم دچار  کندگی تاندون فلکسور (خم کننده انگشت) شد طبق تصویر قبل از عمل قادر به خم کردن کامل و مشت کردن انگشت چهارم نیست تحت عمل جراحی بازسازی تاندون فلکسور قرار گرفت و تاندون از پشت انگشت ناحیه ناخن توسط دکمه بمدت شش هفته ثابت گردید و تصویر نهایی یصورت خم شدن و مشت کردن کامل بدست آمد. [gallery columns="2" size="full" ids="2265,2266,2267,2268,2269,2270,2271,2272"]

ادامه مطلب
error: Content is protected !!