بیمار آقای سی ساله به دنبال ترومای نافذ مچ دست دچار قطع عصب اولنار شده بود که ترمیم شد

بیمار آقای سی ساله به دنبال ترومای نافذ مچ دست دچار قطع عصب اولنار شده بود که ترمیم شد

saportal
در تاریخ ۱۰ خرداد ۱۳۹۹

بیمار آقای سی ساله به دنبال ترومای نافذ مچ دست دچار قطع عصب اولنار شده بود که ترمیم شد یکی از عوارضی که به دنبال آسیب عصب اولنار رخ می دهد طبق تصویر شماره یک عدم توانایی در نزدیک کردن انگشت پنجم به انگشت چهارم ( حلقه) می باشد که حتی با ترمیم عصب هم این عارضه پابرجا می ماند. این عارضه را علامت وارتنبرگ می نامند و یکی از شکایات بیمار این است که هنگام داخل کردن دست در جیب شلوار انگشت پنجم کنار سایر انگشتان قرار نمی گیرد و بیرون از جیب باقی می ماند. روش اصلاح آن یک عمل تاندون ترانسفر جهت نزدیک کردن انگشت پنجم به ...

ادامه مطلب
error: Content is protected !!