بیمار آقای بیست و هشت ساله به دنبال ترومای نافذ قدام انگشت دوم دست چپ دچار اختلال حرکتی و حسی انگشت دوم شده است.

بیمار آقای بیست و هشت ساله به دنبال ترومای نافذ قدام انگشت دوم دست چپ دچار اختلال حرکتی و حسی انگشت دوم شده است.

saportal
در تاریخ ۲۴ آبان ۱۳۹۹

  اختلال حرکتی به علت قطع تاندونی در زون دو و اختلال حسی ناشی از قطع عصب انگشتی می باشد. [playlist type="video" ids="2750"]   منطقه زون دو فلکسوری در انگشت بسیار پر مخاطره و پر عارضه از جمله چسبندگی و ... می باشد.   [gallery size="full" ids="2746,2747,2748"]   ترمیم عصب انگشتی با نخ هشت صفر  و ترمیم شریان  انگشتی با نخ ده صفر صورت می گیرد.   [playlist type="video" ids="2751"] [gallery size="full" columns="1" ids="2749"]  

ادامه مطلب
بیمار پسر بچه شش ساله به دنبال ترومای ناشی از شیشه در سطح قدامی ساعد راست ارجاع داده شده است

بیمار پسر بچه شش ساله به دنبال ترومای ناشی از شیشه در سطح قدامی ساعد راست ارجاع داده شده است

saportal
در تاریخ ۲۹ شهریور ۱۳۹۹

بیمار پسر بچه شش ساله به دنبال ترومای ناشی از شیشه در سطح قدامی ساعد راست ارجاع داده شده است. در معاینه نبض اولنار ندارد . اختلال حسی و حرکتی در انگشتان و مچ دست به علت قطع عصب و تاندونها را دارد. (تصویر شماره یک و سه). [gallery columns="1" size="full" ids="2610,2611,2612"]   در فیلم شماره یک قطع شریان اولنار نشان داده شده است که با گرافت ورید صافن از پای بیمار کاندید ترمیم است . [playlist type="video" ids="2615"] فیلم شماره دو تکنیک ترمیم شریان را با نخ هشت صفر پرولن نشان میدهد. [playlist type="video" ids="2616"] فیلم شماره سه تصویر نهایی ترمیم شریان را با استفاده از گرافت نشان میدهد  که نبض اولنار برگشته است. [playlist type="video" ids="2617"] فیلم ...

ادامه مطلب
بیمار آقای بیست ساله به دنبال ترومای نافذ با شیشه دچار پارگی کف دست و قطع تاندون فلکسور سطحی و عمقی در زون دو (منطقه ممنوعه) شده است

بیمار آقای بیست ساله به دنبال ترومای نافذ با شیشه دچار پارگی کف دست و قطع تاندون فلکسور سطحی و عمقی در زون دو (منطقه ممنوعه) شده است

saportal
در تاریخ ۲۲ شهریور ۱۳۹۹

بیمار آقای بیست ساله به دنبال ترومای نافذ با شیشه دچار پارگی کف دست و قطع تاندون فلکسور سطحی و عمقی در زون دو (منطقه ممنوعه) شده است [gallery columns="2" size="full" ids="2601,2602"] بیمادر قادر به خم کردن انگشت دوم نیست [playlist type="video" ids="2603"] زون دو یا منطقه ممنوعه در کف دست ازآن جهت که عوارض زیادی از قبیل پارگی مجدد تاندون و یا چسبندگی را دارد معمولا پیش آگهی خوبی ندارد و ممکن است پس از جراحی عملکرد به خوبی برنگردد. بیمار اختلال حسی نیز داشت که حکایت از قطع عصب انگشتی دارد در کنار قطع عصب انگشتی قطع شریان انگشتی نیز داشت که هر دو ترمیم شد.   [gallery columns="1" size="full" ids="2604"] به دنبال عمل بیمار تحت ...

ادامه مطلب
بیمار آقای بیست ساله به علت چنگالی شدن انگشتان دست راست در اثر (آسیب قدیمی عصب مدین و اولنار در ناحیه بازو ) مراجعه کرده است

بیمار آقای بیست ساله به علت چنگالی شدن انگشتان دست راست در اثر (آسیب قدیمی عصب مدین و اولنار در ناحیه بازو ) مراجعه کرده است

saportal
در تاریخ ۱۱ مرداد ۱۳۹۹

بیمار آقای بیست ساله به علت چنگالی شدن انگشتان دست راست در اثر (آسیب قدیمی عصب مدین و اولنار در ناحیه بازو ) مراجعه کرده است از آنجا که آسیب بیمار قدیمی بوده و در مرکز دیگری آسیب های عصبی جراحی شده بوده است برای اصلاح تغییر شکل انگشتان از عمل تاندون ترنسفر استفاده شده است. طبق تصویر شماره یک و دو بیمار دچار لاغر شدن عضلات بین استخوانی انگشتان به ویژه بین شصت و سبابه شده است این لاغری معمولا با جراحی و یا خود به خودی به صورت کامل قابل برگشت نیست و برای بیمار ماندگار است. اما تغییر شکل چنگالی انگشتان را با عمل تاندون ترنسفر می توان اصلاح ...

ادامه مطلب
بیمار خانم سی ساله که به دنبال تصادف دچار آسیب عصب مدین ( عصب مربوط به خم کردن بند انگشت شصت و سبابه) در بازوی راست شده است

بیمار خانم سی ساله که به دنبال تصادف دچار آسیب عصب مدین ( عصب مربوط به خم کردن بند انگشت شصت و سبابه) در بازوی راست شده است

saportal
در تاریخ ۲ مرداد ۱۳۹۹

بیمار خانم سی ساله که به دنبال تصادف دچار آسیب عصب مدین ( عصب مربوط به خم کردن بند انگشت شصت و سبابه) در بازوی راست شده است از آنجا که بیمار همزمان آسیب مغزی و قسمت های دیگر اندام داشته است و اولویت درمانی با قسمت های دیگر مغزی و اندام های دیگر بوده است برای ترمیم عصب به صورت تاخیری پس از دو سال برای ترمیم عصب به علت اینکه قادر به خم کردن انگشت شصت بند آخر و انگشت سبابه بند دوم و سوم نبود مراجعه کرد. از آنجا که زمان طلایی برای ترمیم عصب زیر شش ماه می باشد و عملا پس از یکسال از آسیب عصب ...

ادامه مطلب
بیمار آقای سی ساله به دنبال ترومای نافذ مچ دست دچار قطع عصب اولنار شده بود که ترمیم شد

بیمار آقای سی ساله به دنبال ترومای نافذ مچ دست دچار قطع عصب اولنار شده بود که ترمیم شد

saportal
در تاریخ ۱۰ خرداد ۱۳۹۹

بیمار آقای سی ساله به دنبال ترومای نافذ مچ دست دچار قطع عصب اولنار شده بود که ترمیم شد یکی از عوارضی که به دنبال آسیب عصب اولنار رخ می دهد طبق تصویر شماره یک عدم توانایی در نزدیک کردن انگشت پنجم به انگشت چهارم ( حلقه) می باشد که حتی با ترمیم عصب هم این عارضه پابرجا می ماند. این عارضه را علامت وارتنبرگ می نامند و یکی از شکایات بیمار این است که هنگام داخل کردن دست در جیب شلوار انگشت پنجم کنار سایر انگشتان قرار نمی گیرد و بیرون از جیب باقی می ماند. روش اصلاح آن یک عمل تاندون ترانسفر جهت نزدیک کردن انگشت پنجم به ...

ادامه مطلب
بیمار خانم ۴۲ ساله به دنبال بریدگی انگشت سطح اکستانسور دچار افتادگی بند آخر انگشت سوم…

بیمار خانم ۴۲ ساله به دنبال بریدگی انگشت سطح اکستانسور دچار افتادگی بند آخر انگشت سوم…

saportal
در تاریخ ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۹

بیمار خانم 42 ساله به دنبال بریدگی انگشت سطح اکستانسور دچار افتادگی بند آخر انگشت سوم طبق تصویر و عدم توانایی دربالا آوردن بند آخر شده است. که تحت عمل جراحی ترمیم تاندون قرار گرفت و نتیجه موفقیت آمیز به دست آمد. نکته مهم در این بیماران این است که تاخیر درمراجعه و درمان می تواند نتیجه نهایی عمل جراحی را تحت تاثیر قرار دهد و منجر به اختلال شکل ظاهری و دفرمیتی انگشت گردد. [gallery columns="2" size="full" ids="2400,2394,2395,2396,2397,2398"]

ادامه مطلب
بیمار خانم ۵۵ ساله با سابقه قبلی بیماری آرتریت روماتوئید ( روماتیسم مفصلی) به علت عدم توانایی در بالا آوردن انگشتان ۴ و ۵ دست راست مراجعه کرد

بیمار خانم ۵۵ ساله با سابقه قبلی بیماری آرتریت روماتوئید ( روماتیسم مفصلی) به علت عدم توانایی در بالا آوردن انگشتان ۴ و ۵ دست راست مراجعه کرد

saportal
در تاریخ ۶ اردیبهشت ۱۳۹۹

بیمار خانم 55 ساله با سابقه قبلی بیماری آرتریت روماتوئید ( روماتیسم مفصلی) به علت عدم توانایی در بالا آوردن انگشتان 4 و 5 دست راست مراجعه کرد بیمار سابقه بریدگی دست و ترومای نافذ نداشته است بدیهی است که در بیماران آرتریت روماتوئید چنانچه بیمار دچار عدم توانایی در بالا آوردن انگشتان شد باید به قطع تاندون شک کرد. حتی اگر بیمار سابقه بریدگی نداشته باشد علت پارگی تاندون در این بیماران می تواند Attritional rupture ( پارگی اصطکاکی) به علت سینوویت و زوائد استخوانی ناشی از این بیماری باشد. که این بیماران باید هر چه سریعتر تحت عمل جراحی قرار بگیرند در غیر این صورت انگشتان مجاور هم ...

ادامه مطلب
بیمار خانم ۴۴ ساله بدنبال پارگی کف دست با چاقوی آشپزخانه دچار قطع تاندون فلکسور (خم کننده انگشت) و عدم توانایی … .

بیمار خانم ۴۴ ساله بدنبال پارگی کف دست با چاقوی آشپزخانه دچار قطع تاندون فلکسور (خم کننده انگشت) و عدم توانایی … .

saportal
در تاریخ ۲۹ بهمن ۱۳۹۸

بیمار خانم 44 ساله بدنبال پارگی کف دست با چاقوی آشپزخانه دچار قطع تاندون فلکسور (خم کننده انگشت) و عدم توانایی در خم کردن انگشتان مراجعه کرد بیمار تحت عمل جراحی زون دو قرار گرفت با توجه به عوارض بسیار زیاد این ناحیه خوشبختانه نتیجه قابل قبول بدست آمد. [gallery size="full" ids="2295,2296,2298,2297,2299,2300"]  

ادامه مطلب
error: Content is protected !!