بیمار اقای بیست و پنج ساله بدنبال ترومای نافذ بازوی چپ دچار قطع عصب رادیال و عدم توانایی در بالا اوردن انگشتان و مچ دست چپ شده است .

بیمار اقای بیست و پنج ساله بدنبال ترومای نافذ بازوی چپ دچار قطع عصب رادیال و عدم توانایی در بالا اوردن انگشتان و مچ دست چپ شده است .

saportal
در تاریخ ۱۸ اسفند ۱۳۹۹

به علت عدم رسیدن دو سر عصب از گرافت عصب سورال استفاده شد . پس از گذشت دو سال و انجام فیزیو تراپی و کاردرمانی نتیجه مناسب و باز گشت بالااوردن مچ و انگشتان حاصل شد . [gallery size="full" ids="2881,2882,2883"] [playlist type="video" ids="2884,2885"]

ادامه مطلب
بیمار آقای چهل و هشت ساله که به دنبال برداشتن اگزوستوز (زایده استخوانی ) استخوان بازو دچار آسیب عصب رادیال دست چپ شده است

بیمار آقای چهل و هشت ساله که به دنبال برداشتن اگزوستوز (زایده استخوانی ) استخوان بازو دچار آسیب عصب رادیال دست چپ شده است

saportal
در تاریخ ۱۲ مهر ۱۳۹۹

بیمار آقای چهل و هشت ساله که به دنبال برداشتن اگزوستوز (زایده استخوانی ) استخوان بازو دچار آسیب عصب رادیال دست چپ شده است . [gallery columns="1" size="large" ids="2638"]   در فیلم شماره یک عدم توانایی در بالا آوردن مچ و انگشتان دست چپ نشان داده شده است . [playlist type="video" ids="2641"] تصویر شماره دو و سه تصویر ترمیم عصب رادیال حین عمل را نشان میدهد. [gallery columns="2" size="full" ids="2639,2640"] فیلم شماره دو نتیجه نهایی و بهبودی کامل را نشان میدهد که توانایی بالا آوردن مچ و انگشتان حاصل شده است. [playlist type="video" ids="2642"]

ادامه مطلب
بیمار آقای ۶۰ ساله به دنبال ترومای نافذ با چاقو در ناحیه اندام فوقانی سمت راست دچار قطع عصب رادیال

بیمار آقای ۶۰ ساله به دنبال ترومای نافذ با چاقو در ناحیه اندام فوقانی سمت راست دچار قطع عصب رادیال

saportal
در تاریخ ۱ اردیبهشت ۱۳۹۹

بیمار آقای 60 ساله به دنبال ترومای نافذ با چاقو در ناحیه اندام فوقانی سمت راست دچار قطع عصب رادیال ( با فلش در تصویر شماره 5 نشان داده شده است)  و عدم توانایی در بالا آوردن مچ و انگشتان دست راست شده است تحت عمل جراحی و ترمیم عصب رادیال قرار گرفته است ( با فلش در تصویر شماره 6 مشخص شده است) و خوشبختانه بعد از گذشت یکسال به کمک همکاران محترم توانبخشی بیمار توانایی در بالا آوردن مچ و انگشتان طبق فیلم به دست آورد. [gallery columns="2" size="full" ids="2362,2363,2364,2365,2366,2367"] [playlist type="video" ids="2368"]

ادامه مطلب
بیمار آقای ۲۹ ساله بدنبال نزاع دچار قطع عصب رادیال و عدم توانایی در بالا آوردن انگشتان و مچ دست شده است

بیمار آقای ۲۹ ساله بدنبال نزاع دچار قطع عصب رادیال و عدم توانایی در بالا آوردن انگشتان و مچ دست شده است

saportal
در تاریخ ۱۹ آبان ۱۳۹۸

بیمار آقای 29 ساله بدنبال نزاع دچار قطع عصب رادیال و عدم توانایی در بالا آوردن انگشتان و مچ دست شده است که تحت ترمیم عصب قرار گرفت و خوشبختانه بعد از گذشت دو سال توانایی در بالا آوردن مچ و انگشتان بدست آمد لازم به ذکر است ریکاوری این دو سال بکمک همکاران عزیز فیزیوتراپی و کاردرمانی که همواره یار و یاور بنده بوده اند بدست آمده است. [gallery size="full" ids="2031,2030,2029,2033,2035,2032,2034,2039,2038,2037,2036,2042,2040,2041"]

ادامه مطلب
بیمار آقای ۲۵ ساله بدنبال نزاع دچار قطع عصب رادیال و عدم توانایی در بالا آوردن انگشتان و مچ دست شده است

بیمار آقای ۲۵ ساله بدنبال نزاع دچار قطع عصب رادیال و عدم توانایی در بالا آوردن انگشتان و مچ دست شده است

saportal
در تاریخ ۱۱ آبان ۱۳۹۸

بیمار آقای 25 ساله بدنبال نزاع دچار قطع عصب رادیال و عدم توانایی در بالا آوردن انگشتان و مچ دست شده است بعلت نقص بافتی عصب گرافت عصب سورال از پای بیمار برادشته شد و به عصب رادیال پیوند زده شد حداقل 2 سال برای بازگشت حرکات انگشتان و مچ زمان لازم است. [gallery size="full" ids="2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016"]

ادامه مطلب
بیمار آقای ۴۰ ساله موزیسین بدنبال ترومایی نافذ بازوی چپ دچار قطع عصب رادیال و عدم توانایی در بالا آوردن انگشتان و مچ دست چپ شده است

بیمار آقای ۴۰ ساله موزیسین بدنبال ترومایی نافذ بازوی چپ دچار قطع عصب رادیال و عدم توانایی در بالا آوردن انگشتان و مچ دست چپ شده است

saportal
در تاریخ ۲۲ مهر ۱۳۹۸

بیمار آقای 40 ساله موزیسین بدنبال ترومایی نافذ بازوی چپ دچار قطع عصب رادیال و عدم توانایی در بالا آوردن انگشتان و مچ دست چپ شده است از انجا که حرکات ظریف انگشتان و مچ برای موزیسین ها بسیار لازم و ضروری است تحت عمل جراحی عصب رادیال قرار گرفت و خوشبختانه نتیجه  نهای بدست آمد و جا دارد از زحمات سرکار خانم میرزایی و خانم ابولفضلی و آقای بیوکیان بابت توانبخشی این بیمار تشکر کنم. [gallery size="full" ids="1942,1943,1944,1945,1946,1947,1948,1949,1950,1951,1952"]

ادامه مطلب
error: Content is protected !!