بیمار خانم پنجاه و شش ساله با تشخیص تنگی کانال مچ دست (کارپال تانل سندروم)کاندید جراحی شد .

بیمار خانم پنجاه و شش ساله با تشخیص تنگی کانال مچ دست (کارپال تانل سندروم)کاندید جراحی شد .

saportal
در تاریخ ۴ بهمن ۱۳۹۹

کارپال تانل در خانمها شایعتر است علایم ان شامل بیحسی و گز گز و مور مور شدن انگشتان شست و سبابه و انگشت سوم دست میباشد . معمولا شبها شکایت بیمار بیشتر میشود . از دیگر علایم ان ضعف در حرکات و افتادن اشیا از دست میباشد. [playlist type="video" ids="2819"] درمان در موارد خفیف استفاده از مچ بند و تزریق در محل کانال است و در موارد شدید درمان جراحی است جراحی هم به شکل باز و هم به شکل اندوسکوپیک با یک برش بسیار کوچک در مچ دست قابل انجام است . نیاز به اتل و بیحرکتی پس از عمل ندارد . [playlist type="video" ids="2818"] بیماران بایستی بدانند پس از جراحی چه به شکل ...

ادامه مطلب
بیمار آقای چهل ساله در اثر ترومای نافذ قدام آرنج راست دچار قطع شریان براکیال و عصب مدیان و عصب رادیال شده است .

بیمار آقای چهل ساله در اثر ترومای نافذ قدام آرنج راست دچار قطع شریان براکیال و عصب مدیان و عصب رادیال شده است .

saportal
در تاریخ ۱۵ آذر ۱۳۹۹

به علت قطع عصب مدیان قادر به مشت کردن شست و سبابه نیست همچنین به علت قطع عصب رادیال قادر به بالا آوردن مچ و انگشتان نیست. [playlist type="video" ids="2778"] به علت قطع عضله بایسپس قادر به خم کردن آرنج نیست. [gallery columns="1" size="large" ids="2783"] ترمیم عصب مدیان و رادیال را نشان میدهد . فیلم پس از عمل نتیجه نهایی و توانایی خم کردن آرنج ومشت کردن انگشت شست و سبابه را نشان میدهد و بالا آوردن مچ و انگشتان را پس از یک و نیم سال نشان میدهد. [playlist type="video" ids="2779"] [playlist type="video" ids="2780"]

ادامه مطلب
بیمار پسر بچه یازده ساله بدنبال شکستگی آرنج راست که توسط همکاران در شهرستان جااندازی  و فیکس میگردد به علت اختلال عملکرد عصب اولنار دست راست ارجاع داده شد .

بیمار پسر بچه یازده ساله بدنبال شکستگی آرنج راست که توسط همکاران در شهرستان جااندازی  و فیکس میگردد به علت اختلال عملکرد عصب اولنار دست راست ارجاع داده شد .

saportal
در تاریخ ۸ آذر ۱۳۹۹

بیمار پسر بچه یازده ساله بدنبال شکستگی آرنج راست که توسط همکاران در شهرستان جااندازی  و فیکس میگردد به علت اختلال عملکرد عصب اولنار دست راست ارجاع داده شد . علایم اختلال عملکرد عصب اولنار  بی حسی انگشتان حلقه و کوچک میباشد تغییر شکل چنگالی انگشتان و عدم توانایی در نزدیک کردن  و دور کردن انگشتان از هم میباشد. بیمار ضعف در حرکات ظریف دست و لاغری عضلات دست را پیدا میکند. در بین انواع آسیبهای اعصاب محیطی اندام  عصب اولنار بدترین پیش آگهی را دارد چرا که به علت فاصله طولانی محل آسیب تا عضلات دست و سرعت بسیار پایین رشد عصب اغلب منجر به ضعف و ناتوانی در حرکات ظریف ...

ادامه مطلب
بیمار آقای ۶۰ ساله به علت ضعف در حرکات انگشتان دست و آتروفی ( لاغر شدن ) عضلات بین انگشت شصت و انگشت سبابه

بیمار آقای ۶۰ ساله به علت ضعف در حرکات انگشتان دست و آتروفی ( لاغر شدن ) عضلات بین انگشت شصت و انگشت سبابه

saportal
در تاریخ ۲۴ اسفند ۱۳۹۸

بیمار آقای 60 ساله به علت ضعف در حرکات انگشتان دست و آتروفی ( لاغر شدن ) عضلات بین انگشت شصت و انگشت سبابه و سایر انگشتان و همچنین آتروفی عضلات کف دست همراه با اختلال حسی و گز گز و مور مور شدن انگشت حلقه و انگشت کوچک مراجعه کرده است که علت این مشکل بیمار گیرافتادگی عصب اولنار در آرنج است که تحت عمل جراحی و آزادسازی عصب اولنار قرار گرفت. محل آتروفی ( لاغر شدن) عضلات به کمک فلش در تصاویر قبل عمل مشخص است. [gallery size="full" ids="2330,2331,2332,2333,2334,2335"] [playlist type="video" ids="2336"]

ادامه مطلب
بیمار آقای ۳۸ ساله بدنبال ترومای نافذ با چاقو دچار قطع عصب مدین در ناحیه آرنج شده است

بیمار آقای ۳۸ ساله بدنبال ترومای نافذ با چاقو دچار قطع عصب مدین در ناحیه آرنج شده است

saportal
در تاریخ ۲۱ دی ۱۳۹۸

بیمار آقای 38 ساله بدنبال ترومای نافذ با چاقو دچار قطع عصب مدین در ناحیه آرنج شده است و قادر به خم کردن انگشتان قبل از عمل نیست، تحت عمل جراحی و پیوند عصب مدین با گرفت عصب سورال از پای بیمار قرار گرفت و پس از دو سال بیمار توانایی خم کردن انگشتان و مچ را پیدا کرد. [gallery size="full" columns="2" ids="2202,2203,2204,2205,2206,2207,2208,2209"]

ادامه مطلب
error: Content is protected !!