همانطور که در تصویر ملاحظه می فرمائید آتروفی ( لاغری) عضلات کف دست در ناحیه شصت مشهود است

همانطور که در تصویر ملاحظه می فرمائید آتروفی ( لاغری) عضلات کف دست در ناحیه شصت مشهود است

saportal
در تاریخ ۸ دی ۱۳۹۸

همانطور که در تصویر ملاحظه می فرمائید آتروفی ( لاغری) عضلات کف دست در ناحیه شصت مشهود است که بیمار علیرغم توصیه همکاران به جراحی  با تشخیص تنگی کانال مچ حاضر به جراحی نشده است. و با لاغری عضلات مربوطه مراجعه کرده که در این زمان عمل جراحی حتما لازم است و توجه داشته باشید که تاخیر صورت گرفته از سوی بیمار، علیرغم جراحی ممکن است لاغری عضلات مربوطه به طور کامل بهبودی نیابد و باعث ضعف در حرکات دست شود.  

ادامه مطلب
error: Content is protected !!