بیمار اقای بیست و پنج ساله بدنبال ترومای نافذ بازوی چپ دچار قطع عصب رادیال و عدم توانایی در بالا اوردن انگشتان و مچ دست چپ شده است .

بیمار اقای بیست و پنج ساله بدنبال ترومای نافذ بازوی چپ دچار قطع عصب رادیال و عدم توانایی در بالا اوردن انگشتان و مچ دست چپ شده است .

saportal
در تاریخ ۱۸ اسفند ۱۳۹۹

به علت عدم رسیدن دو سر عصب از گرافت عصب سورال استفاده شد . پس از گذشت دو سال و انجام فیزیو تراپی و کاردرمانی نتیجه مناسب و باز گشت بالااوردن مچ و انگشتان حاصل شد . [gallery size="full" ids="2881,2882,2883"] [playlist type="video" ids="2884,2885"]

ادامه مطلب
بیمار دختر خانم پنج ساله بدنبال ترومای نافذ باشیشه در ناحیه زیر بغل دچار قطع تمامی عناصر شبکه براکیال در ناحیه ترمینال شبکه و قطع شریان و ورید اگزیلاری سمت راست شده است.

بیمار دختر خانم پنج ساله بدنبال ترومای نافذ باشیشه در ناحیه زیر بغل دچار قطع تمامی عناصر شبکه براکیال در ناحیه ترمینال شبکه و قطع شریان و ورید اگزیلاری سمت راست شده است.

saportal
در تاریخ ۴ اسفند ۱۳۹۹

بیمار در اثر خونریزی شدید با حالت شوک به اورژانس اورده شد . پس از انجام اقدامات احیا توسط همکاران طب اورژانس جهت بازسازی عروق اگزیلاری توسط همکاران عروق به اتاق عمل منتقل شد . [gallery columns="1" size="full" ids="2870"] پس از دو روز از عمل عروقی جهت بازسازی شبکه براکیال به ما ارجاع شد . [gallery columns="1" size="full" ids="2871"] طبق تصویر شماره تمام عناصر ترمینال شبکه شامل مدیال و لترال و پوستریور کورد قطع بود. بیمادر قادر به هیچ حرکتی در شانه و ارنج و مچ و انگشتان دست راست نبود . تحت عمل جراحی بازسازی شبکه با گرافت عصبی سورال به مدت پنج ساعت قرار گرفت. [gallery columns="1" size="full" ids="2872"] پس از گذشت دوسال ونیم با ...

ادامه مطلب
بیمار اقای هجده ساله بدنبال ترومای کراش و شدید دستگاه نقاله کف پای چپ دچار نقص بافتی شدیدکف پا شامل پوست و عضلات و اعصاب و عروق  و تاندونهای کف پا شده است

بیمار اقای هجده ساله بدنبال ترومای کراش و شدید دستگاه نقاله کف پای چپ دچار نقص بافتی شدیدکف پا شامل پوست و عضلات و اعصاب و عروق  و تاندونهای کف پا شده است

saportal
در تاریخ ۲۵ بهمن ۱۳۹۹

(تصویر شماره یک) منتهی حس کف پا در قسمتهای لترال  و مدیال پلانتار در حد درک حس درد و گرما و سرما حفظ شده بود به همین خاطر تمامی تلاش برای حفظ پا و جلوگیری از قطع اندام صورت گرفت . بیمار کاندید فری فلاپ رادیال فورارم از ساعد راست با انتقال شریان و ورید رادیال و عصب لترال کوتانیوس ساعد همراه با پوست و فاشیا به کف پا شد [gallery columns="2" size="full" ids="2857,2858,2859,2860,2861,2862"]   میکرواناستوموز شریان و ورید رادیال به شریان و ورید پوستریور تیبیالیس با نخ  هشت صفر  و انتقال عصبی لترال کوتانیوس به شاخه مدیال پلانتار میکروسکوپیک انجام شد (فیلم شماره یک حین عمل). [playlist type="video" ids="2863,2864,2865,2866"] پس از گذشت هفت ماه ...

ادامه مطلب
بیمار پسر بچه هفت ساله بدنبال ترومای نافذ به گردن با تشخیص اسیب شبکه براکیال و قطع عروق اندام فوقانی سمت راست با حالت شوک به اورژانس اورده شد

بیمار پسر بچه هفت ساله بدنبال ترومای نافذ به گردن با تشخیص اسیب شبکه براکیال و قطع عروق اندام فوقانی سمت راست با حالت شوک به اورژانس اورده شد

saportal
در تاریخ ۱۸ بهمن ۱۳۹۹

در مرحله اول توسط همکاران عروق بازسازی عروقی پس از احیا انجام شد و پس از سه روز وقتی که از حالت شوک خارج شد به ما جهت بازسازی شبکه براکیال ارجاع شد(تصویر شماره یک و دو) . [gallery columns="2" size="full" ids="2845,2846"] بیمار دچار بدترین اسیب و قطع تمامی عناصر عصبی شبکه براکیال شامل ریشه های نخاعی گردنی پنجم – ششم-هفتم-هشتم و اولین ریشه توراسیک شده بود(تصویر شماره سه و چهار) . [gallery columns="2" size="full" ids="2848,2847"] ماهیت این ضایعات با توجه به رشد بسیار اهسته عصب و فاصله زیاد ان تا ساعد و مچ و انگشتان معمولا خوب نیست . بیمار تحت بازسازی و ترمیم اعصاب شبکه براکیال با گرافت عصبی سورال قرار گرفت به ...

ادامه مطلب
بیمار اقای پنجاه و هفت ساله با شکایت عدم توانایی در بازکردن انگشت چهارم دست راست باتشخیص کنتراکچر دوپویترن مراجعه است

بیمار اقای پنجاه و هفت ساله با شکایت عدم توانایی در بازکردن انگشت چهارم دست راست باتشخیص کنتراکچر دوپویترن مراجعه است

saportal
در تاریخ ۱۱ بهمن ۱۳۹۹

[playlist type="video" ids="2827"] در این بیماری پوست و فاشیای کف دست ضخیم شده و بتدریج باعث خم شدن انگشت چهارم و گاه انگشت پنجم میشود . [playlist type="video" ids="2829"] دوپویترن در مردان در سنین پنجاه به بعد شایعتر است. در اروپایی ها شایعتر است . [playlist type="video" ids="2832"] با دیابت و مصرف یکسری داروهای ضد تشنج مثل فنی تویین و فنوباربیتال همراهی دارد . [playlist type="video" ids="2840"] درمان قطعی ان جراحی است . احتمال عود دارد .

ادامه مطلب
بیمار خانم پنجاه و شش ساله با تشخیص تنگی کانال مچ دست (کارپال تانل سندروم)کاندید جراحی شد .

بیمار خانم پنجاه و شش ساله با تشخیص تنگی کانال مچ دست (کارپال تانل سندروم)کاندید جراحی شد .

saportal
در تاریخ ۴ بهمن ۱۳۹۹

کارپال تانل در خانمها شایعتر است علایم ان شامل بیحسی و گز گز و مور مور شدن انگشتان شست و سبابه و انگشت سوم دست میباشد . معمولا شبها شکایت بیمار بیشتر میشود . از دیگر علایم ان ضعف در حرکات و افتادن اشیا از دست میباشد. [playlist type="video" ids="2819"] درمان در موارد خفیف استفاده از مچ بند و تزریق در محل کانال است و در موارد شدید درمان جراحی است جراحی هم به شکل باز و هم به شکل اندوسکوپیک با یک برش بسیار کوچک در مچ دست قابل انجام است . نیاز به اتل و بیحرکتی پس از عمل ندارد . [playlist type="video" ids="2818"] بیماران بایستی بدانند پس از جراحی چه به شکل ...

ادامه مطلب
بیمار اقای سی و پنج ساله بدنبال ترومای ناشی از زیر دستگاه قرار گرفتن انگشت سوم و چهارم ارجاع داده شده است

بیمار اقای سی و پنج ساله بدنبال ترومای ناشی از زیر دستگاه قرار گرفتن انگشت سوم و چهارم ارجاع داده شده است

saportal
در تاریخ ۲۷ دی ۱۳۹۹

[gallery columns="2" size="full" ids="2801,2802"] (تصویر یک و دو) نکته مهم در برخورد با این بیماران این است اگر بند اخر انگشت کبود شده و ناخن شکسته شده(تصویر یک و دو) بایستی به اتاق عمل منتقل شوند و ناخن بلند شود و بستر ناخن بایستی با نخ ظریف قابل جذب با میکروسکوپ ترمیم شود (تصویر سه و چهارم). [gallery columns="2" size="full" ids="2803,2804"] رنگ تیره ناخن چند ماه طول میکشد تا از بین برود(تصویر پنجم) . [gallery size="full" columns="2" ids="2805,2806"] نکته مهم این است که در برخورد با این بیماران به سادگی از کنار انها نگذریم چراکه اگر ترمیم نشوند تغییر شکل زشتی در ناخن پیدا میکنند . فراموش نشود که زیبایی یک انگشت به داشتن ناخن است.

ادامه مطلب
بیمار آقای چهل ساله در اثر ترومای نافذ قدام آرنج راست دچار قطع شریان براکیال و عصب مدیان و عصب رادیال شده است .

بیمار آقای چهل ساله در اثر ترومای نافذ قدام آرنج راست دچار قطع شریان براکیال و عصب مدیان و عصب رادیال شده است .

saportal
در تاریخ ۱۵ آذر ۱۳۹۹

به علت قطع عصب مدیان قادر به مشت کردن شست و سبابه نیست همچنین به علت قطع عصب رادیال قادر به بالا آوردن مچ و انگشتان نیست. [playlist type="video" ids="2778"] به علت قطع عضله بایسپس قادر به خم کردن آرنج نیست. [gallery columns="1" size="large" ids="2783"] ترمیم عصب مدیان و رادیال را نشان میدهد . فیلم پس از عمل نتیجه نهایی و توانایی خم کردن آرنج ومشت کردن انگشت شست و سبابه را نشان میدهد و بالا آوردن مچ و انگشتان را پس از یک و نیم سال نشان میدهد. [playlist type="video" ids="2779"] [playlist type="video" ids="2780"]

ادامه مطلب
بیمار پسر بچه یازده ساله بدنبال شکستگی آرنج راست که توسط همکاران در شهرستان جااندازی  و فیکس میگردد به علت اختلال عملکرد عصب اولنار دست راست ارجاع داده شد .

بیمار پسر بچه یازده ساله بدنبال شکستگی آرنج راست که توسط همکاران در شهرستان جااندازی  و فیکس میگردد به علت اختلال عملکرد عصب اولنار دست راست ارجاع داده شد .

saportal
در تاریخ ۸ آذر ۱۳۹۹

بیمار پسر بچه یازده ساله بدنبال شکستگی آرنج راست که توسط همکاران در شهرستان جااندازی  و فیکس میگردد به علت اختلال عملکرد عصب اولنار دست راست ارجاع داده شد . علایم اختلال عملکرد عصب اولنار  بی حسی انگشتان حلقه و کوچک میباشد تغییر شکل چنگالی انگشتان و عدم توانایی در نزدیک کردن  و دور کردن انگشتان از هم میباشد. بیمار ضعف در حرکات ظریف دست و لاغری عضلات دست را پیدا میکند. در بین انواع آسیبهای اعصاب محیطی اندام  عصب اولنار بدترین پیش آگهی را دارد چرا که به علت فاصله طولانی محل آسیب تا عضلات دست و سرعت بسیار پایین رشد عصب اغلب منجر به ضعف و ناتوانی در حرکات ظریف ...

ادامه مطلب
بیمار آقای سی ساله به دنبال تصادف دچار آسیب شبکه براکیال سمت راست اندام فوقانی شده است.

بیمار آقای سی ساله به دنبال تصادف دچار آسیب شبکه براکیال سمت راست اندام فوقانی شده است.

saportal
در تاریخ ۳۰ آبان ۱۳۹۹

بیمار آقای سی ساله به دنبال تصادف دچار آسیب شبکه براکیال سمت راست اندام فوقانی شده است. بیمار به علت کندگی ریشه های نخاعی گردنی پنجم و ششم قادر به خم کردن آرنج و بالا آوردن شانه سمت راست نیست . [gallery columns="2" size="full" ids="2754,2755"] کندگی تمام ریشه های شبکه عصبی براکیال بدترین پیش اگهی را دارد. ولی اگر شبیه این بیمار دو ریشه از پنج ریشه آسیب دیده باشد شانس اعاده عملکرد خم شدن آرنج و حرکات شانه با انتقال عصبی وجود دارد. بیمار دو مرحله جراحی شد. در مرحله اول برای اعاده خم کردن آرنج تحت انتقال فاسیکول اولنار و مدین به شاخه بایسپس و براکیالیس قرار گرفت. [gallery columns="1" size="large" ids="2756"] در مرحله دوم ...

ادامه مطلب
error: Content is protected !!