بیمار اقای بیست و پنج ساله بدنبال ترومای نافذ بازوی چپ دچار قطع عصب رادیال و عدم توانایی در بالا اوردن انگشتان و مچ دست چپ شده است .

بیمار اقای بیست و پنج ساله بدنبال ترومای نافذ بازوی چپ دچار قطع عصب رادیال و عدم توانایی در بالا اوردن انگشتان و مچ دست چپ شده است .

saportal
در تاریخ ۱۸ اسفند ۱۳۹۹

به علت عدم رسیدن دو سر عصب از گرافت عصب سورال استفاده شد . پس از گذشت دو سال و انجام فیزیو تراپی و کاردرمانی نتیجه مناسب و باز گشت بالااوردن مچ و انگشتان حاصل شد . [gallery size="full" ids="2881,2882,2883"] [playlist type="video" ids="2884,2885"]

ادامه مطلب
بیمار پسر بچه هفت ساله بدنبال ترومای نافذ به گردن با تشخیص اسیب شبکه براکیال و قطع عروق اندام فوقانی سمت راست با حالت شوک به اورژانس اورده شد

بیمار پسر بچه هفت ساله بدنبال ترومای نافذ به گردن با تشخیص اسیب شبکه براکیال و قطع عروق اندام فوقانی سمت راست با حالت شوک به اورژانس اورده شد

saportal
در تاریخ ۱۸ بهمن ۱۳۹۹

در مرحله اول توسط همکاران عروق بازسازی عروقی پس از احیا انجام شد و پس از سه روز وقتی که از حالت شوک خارج شد به ما جهت بازسازی شبکه براکیال ارجاع شد(تصویر شماره یک و دو) . [gallery columns="2" size="full" ids="2845,2846"] بیمار دچار بدترین اسیب و قطع تمامی عناصر عصبی شبکه براکیال شامل ریشه های نخاعی گردنی پنجم – ششم-هفتم-هشتم و اولین ریشه توراسیک شده بود(تصویر شماره سه و چهار) . [gallery columns="2" size="full" ids="2848,2847"] ماهیت این ضایعات با توجه به رشد بسیار اهسته عصب و فاصله زیاد ان تا ساعد و مچ و انگشتان معمولا خوب نیست . بیمار تحت بازسازی و ترمیم اعصاب شبکه براکیال با گرافت عصبی سورال قرار گرفت به ...

ادامه مطلب
بیمار اقای پنجاه و هفت ساله با شکایت عدم توانایی در بازکردن انگشت چهارم دست راست باتشخیص کنتراکچر دوپویترن مراجعه است

بیمار اقای پنجاه و هفت ساله با شکایت عدم توانایی در بازکردن انگشت چهارم دست راست باتشخیص کنتراکچر دوپویترن مراجعه است

saportal
در تاریخ ۱۱ بهمن ۱۳۹۹

[playlist type="video" ids="2827"] در این بیماری پوست و فاشیای کف دست ضخیم شده و بتدریج باعث خم شدن انگشت چهارم و گاه انگشت پنجم میشود . [playlist type="video" ids="2829"] دوپویترن در مردان در سنین پنجاه به بعد شایعتر است. در اروپایی ها شایعتر است . [playlist type="video" ids="2832"] با دیابت و مصرف یکسری داروهای ضد تشنج مثل فنی تویین و فنوباربیتال همراهی دارد . [playlist type="video" ids="2840"] درمان قطعی ان جراحی است . احتمال عود دارد .

ادامه مطلب
بیمار خانم پنجاه و شش ساله با تشخیص تنگی کانال مچ دست (کارپال تانل سندروم)کاندید جراحی شد .

بیمار خانم پنجاه و شش ساله با تشخیص تنگی کانال مچ دست (کارپال تانل سندروم)کاندید جراحی شد .

saportal
در تاریخ ۴ بهمن ۱۳۹۹

کارپال تانل در خانمها شایعتر است علایم ان شامل بیحسی و گز گز و مور مور شدن انگشتان شست و سبابه و انگشت سوم دست میباشد . معمولا شبها شکایت بیمار بیشتر میشود . از دیگر علایم ان ضعف در حرکات و افتادن اشیا از دست میباشد. [playlist type="video" ids="2819"] درمان در موارد خفیف استفاده از مچ بند و تزریق در محل کانال است و در موارد شدید درمان جراحی است جراحی هم به شکل باز و هم به شکل اندوسکوپیک با یک برش بسیار کوچک در مچ دست قابل انجام است . نیاز به اتل و بیحرکتی پس از عمل ندارد . [playlist type="video" ids="2818"] بیماران بایستی بدانند پس از جراحی چه به شکل ...

ادامه مطلب
بیمار آقای چهل ساله در اثر ترومای نافذ قدام آرنج راست دچار قطع شریان براکیال و عصب مدیان و عصب رادیال شده است .

بیمار آقای چهل ساله در اثر ترومای نافذ قدام آرنج راست دچار قطع شریان براکیال و عصب مدیان و عصب رادیال شده است .

saportal
در تاریخ ۱۵ آذر ۱۳۹۹

به علت قطع عصب مدیان قادر به مشت کردن شست و سبابه نیست همچنین به علت قطع عصب رادیال قادر به بالا آوردن مچ و انگشتان نیست. [playlist type="video" ids="2778"] به علت قطع عضله بایسپس قادر به خم کردن آرنج نیست. [gallery columns="1" size="large" ids="2783"] ترمیم عصب مدیان و رادیال را نشان میدهد . فیلم پس از عمل نتیجه نهایی و توانایی خم کردن آرنج ومشت کردن انگشت شست و سبابه را نشان میدهد و بالا آوردن مچ و انگشتان را پس از یک و نیم سال نشان میدهد. [playlist type="video" ids="2779"] [playlist type="video" ids="2780"]

ادامه مطلب
بیمار آقای بیست و هشت ساله به دنبال ترومای نافذ قدام انگشت دوم دست چپ دچار اختلال حرکتی و حسی انگشت دوم شده است.

بیمار آقای بیست و هشت ساله به دنبال ترومای نافذ قدام انگشت دوم دست چپ دچار اختلال حرکتی و حسی انگشت دوم شده است.

saportal
در تاریخ ۲۴ آبان ۱۳۹۹

  اختلال حرکتی به علت قطع تاندونی در زون دو و اختلال حسی ناشی از قطع عصب انگشتی می باشد. [playlist type="video" ids="2750"]   منطقه زون دو فلکسوری در انگشت بسیار پر مخاطره و پر عارضه از جمله چسبندگی و ... می باشد.   [gallery size="full" ids="2746,2747,2748"]   ترمیم عصب انگشتی با نخ هشت صفر  و ترمیم شریان  انگشتی با نخ ده صفر صورت می گیرد.   [playlist type="video" ids="2751"] [gallery size="full" columns="1" ids="2749"]  

ادامه مطلب
بیمار آقای چهل و هشت ساله که به دنبال برداشتن اگزوستوز (زایده استخوانی ) استخوان بازو دچار آسیب عصب رادیال دست چپ شده است

بیمار آقای چهل و هشت ساله که به دنبال برداشتن اگزوستوز (زایده استخوانی ) استخوان بازو دچار آسیب عصب رادیال دست چپ شده است

saportal
در تاریخ ۱۲ مهر ۱۳۹۹

بیمار آقای چهل و هشت ساله که به دنبال برداشتن اگزوستوز (زایده استخوانی ) استخوان بازو دچار آسیب عصب رادیال دست چپ شده است . [gallery columns="1" size="large" ids="2638"]   در فیلم شماره یک عدم توانایی در بالا آوردن مچ و انگشتان دست چپ نشان داده شده است . [playlist type="video" ids="2641"] تصویر شماره دو و سه تصویر ترمیم عصب رادیال حین عمل را نشان میدهد. [gallery columns="2" size="full" ids="2639,2640"] فیلم شماره دو نتیجه نهایی و بهبودی کامل را نشان میدهد که توانایی بالا آوردن مچ و انگشتان حاصل شده است. [playlist type="video" ids="2642"]

ادامه مطلب
بیمار آقای بیست و پنج ساله به دنبال تصادف با موتورسیکلت دچار آسیب شبکه عصبی براکیال سمت راست شده است

بیمار آقای بیست و پنج ساله به دنبال تصادف با موتورسیکلت دچار آسیب شبکه عصبی براکیال سمت راست شده است

saportal
در تاریخ ۱۹ مرداد ۱۳۹۹

بیمار آقای بیست و پنج ساله به دنبال تصادف با موتورسیکلت دچار آسیب شبکه عصبی براکیال سمت راست شده است شبکه عصبی براکیال مسئول حرکات شانه، آرنج، مچ و انگشتان دست می باشد. به طوری که اگر این شبکه عصبی آسیب ببیند حتما حرکات شانه یا آرنج یا مچ یا انگشتان و یا ترکیبی از این ها بر اساس نوع آسیب اختلال پیدا می کند. در این بیمار همان گونه که در فیلم شماره یک می بینید قادر به حرکت شانه و خم و راست کردن آرنج راست نمی باشد که در مقایسه با طرف چپ ( طرف سالم) مشخص می باشد. این بیمار دچار آسیب ریشه های نخاعی گردنی پنجم ...

ادامه مطلب
بیمار پسربچه نه ساله به دنبال افتادن شیشه از ارتفاع روی کتف سمت راست دچار قطع تمام عناصر شبکه براکیال شامل مدیال کورد

بیمار پسربچه نه ساله به دنبال افتادن شیشه از ارتفاع روی کتف سمت راست دچار قطع تمام عناصر شبکه براکیال شامل مدیال کورد

saportal
در تاریخ ۱ تیر ۱۳۹۹

بیمار پسربچه نه ساله به دنبال افتادن شیشه از ارتفاع روی کتف سمت راست دچار قطع تمام عناصر شبکه براکیال شامل مدیال کورد، لترال کورد و پوستریورکورد که مربوط به حرکات شانه، آرنج، مچ و انگشتان دست راست می باشند شده است بیمار قادر به حرکات بالا آوردن شانه، خم و راست کردن آرنج، خم و راست کردن مچ و باز و بسته کردن انگشتان دست راست نبود. بیمار تحت عمل جراحی پیوند اعصاب شبکه براکیال به مدت هفت ساعت قرار گرفت و بعد از چهارسال نتیجه آن در فیلم شماره پنج توانایی بالا آوردن شانه و حرکات آرنج و مچ، در فیلم شماره شش توانایی خم کردن انگشتان و در ...

ادامه مطلب
بیمار اقای بیست و شش ساله به دنبال ترومای نافذ صورت سمت راست دچار قطع عصب فاسیال (عصب صورت) شده است

بیمار اقای بیست و شش ساله به دنبال ترومای نافذ صورت سمت راست دچار قطع عصب فاسیال (عصب صورت) شده است

saportal
در تاریخ ۲۴ خرداد ۱۳۹۹

بیمار اقای بیست و شش ساله به دنبال ترومای نافذ صورت سمت راست دچار قطع عصب فاسیال (عصب صورت) شده است همانگونه که در فیلم قبل از عمل و تصاویر شماره دو می بینید بیمار قادر به بستن چشم راست و بالا بردن ابرو و چین های پیشانی و قرینه بودن چین های نازولابیال (خطوط دور دهان) و صورت حین خندیدن نیست در تصویر شماره سه محل آسیب صورت مشخص شده در تصویر شماره چهار و پنج محل قطع عصب فاسیال نمایان شده که در تصویر شماره شش با گرافت عصب سورال از اندام تحتانی پیوند شده است بیمار پس از دو سال توانایی در بستن چشم راست و خندیدن ...

ادامه مطلب
error: Content is protected !!