آزاد سازی عصب رادیال

آزاد سازی عصب رادیال

قبل عمل جراحی هنگام عمل جراحی هنگام عمل جراحی هنگام عمل ...

معرفی بیماری آسیب تاندون فلکسور {خم کننده انگشتان}

معرفی بیماری آسیب تاندون فلکسور {خم کننده انگشتان}

هر انگشت به غیر از انگشت شست دو تاندون فلکسور {خم کننده انگشت} سطحی و عمقی داردکه نوع سطحی به مفصل ابتدایی انگشت(pip)میچسبدو بند میانی انگشت را خم میکندولی نوع ...

معرفی بیماری سندرم کارپال تانل

معرفی بیماری سندرم کارپال تانل

معرفی بیماری سندرم کارپال تانل این سندرم کارپال تانل در اصطلاح عامیانه به تنگی کانال مچ و یا تنگی کانال عصبی معروف است . این بیماری در زنان شایعتر است . هر ...

error: Content is protected !!