درباره ما

drrazaghi.com

دکتر حسین عبدالرزاقی

فلوشیپ جراحی ترمیمی اندام فوقانی و تحتانی

عضو هیات علمی تمام وقت دانشگاه علوم پزشکی تهران بیمارستان سینا

عضو انجمن جراحان دست ایران 

ISSH.IR

جراحی ترمیمی دست در حقیقت با ترمیم شکل و کارکرد دست ارتباط دارد اختلال در کارکرد دست میتواند به علت اختلال کارکرد عروقی -عصبی-عضلانی تاندونی-استخوانی و مفصلی باشدکه درمان این اختلالات در حیطه کاری جراحی دست میباشد .

هدف اصلی در اعمال جراحی دست ابتدا حفظ حیات عضو سپس بازگرداندن عملکرد اندام و در نهایت در صورت امکان اصلاح ظاهر اندام میباشد.

 تمام این اهداف فوق با اعمال جراحی میکروسکوپی قابل انجام است ولی رسیدن به نتیجه زمانبر است و صبر و حوصله بیمار و اطرافیان را میطلبد.

حصول نتیجه در اعمال جراحی میکروسکوپی و ترمیمی نیازمند همکاری مستمر پزشک و بیمار و توانبخشی شامل فیزیوتراپی و کاردرمانی به عنوان سه ضلع مثلث حیاتی میباشد به طوریکه اگر هر کدام از این سه ضلع نقص داشته باشد نتیجه عمل دلخواه نخواهد بود

خلاصه ای از اعمال جراحی ترمیمی اندام شامل:

 

ترمیم و پیوند تاندونهای فلکسور و اکستانسور

ترمیم و پیوند اعصاب محیطی اندام فوقانی و تحتانی

ترمیم و پیوند اسیبهای شبکه عصبی براکیال

ازاد سازی اعصاب محیطی

ترمیم و پیوند عروق خونی

درمان شکستگیهای استخوانهای دست و مچ دست

درمان اسیبهای ناشی از سوختگی دست و پا

درمان بیماریهای مادرزادی دست

اعمال جراحی میکروسکوپی اندام فوقانی و تحتانی

پوشش نقایص بافتی شامل پیوند پوست و پیوند عضله

درمان اختلالات تاندونی دست  و در زمینه بیماریهای روماتیسمی

error: Content is protected !!