ترمیم و پیوند تاندون های فلکسور و اکستانسور

وقتی که پارگی و قطع تاندون در ناحیه ساعد و مچ و انگشتان رخ میدهد باید بدانیم حداکثر ۲-۳ هفته فرصت داریم دو سر تاندون را به ترمیم کنیم و اگر بیمار با تاخیربیش از ۲-۳ هفته مراجعه کرد دو سر تاندون پاره شده به هم نمیرسد  و درمان وارد مرحله بازسازی میشود که پیش اگهی و درمان متفاوت  و ضعیفتری دارد.

saportal
در تاریخ ۵ اردیبهشت ۱۳۹۸
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

error: Content is protected !!