بیمار پسر بچه یازده ساله بدنبال شکستگی آرنج راست که توسط همکاران در شهرستان جااندازی  و فیکس میگردد به علت اختلال عملکرد عصب اولنار دست راست ارجاع داده شد .

بیمار پسر بچه یازده ساله بدنبال شکستگی آرنج راست که توسط همکاران در شهرستان جااندازی  و فیکس میگردد به علت اختلال عملکرد عصب اولنار دست راست ارجاع داده شد .

علایم اختلال عملکرد عصب اولنار  بی حسی انگشتان حلقه و کوچک میباشد تغییر شکل چنگالی انگشتان و عدم توانایی در نزدیک کردن  و دور کردن انگشتان از هم میباشد. بیمار ضعف در حرکات ظریف دست و لاغری عضلات دست را پیدا میکند.

در بین انواع آسیبهای اعصاب محیطی اندام  عصب اولنار بدترین پیش آگهی را دارد چرا که به علت فاصله طولانی محل آسیب تا عضلات دست و سرعت بسیار پایین رشد عصب اغلب منجر به ضعف و ناتوانی در حرکات ظریف دست و لاغری عضلات میشود  که گاه حتی با بهترین عمل هم بعضی نقایص باقی میماند و نیاز به عملهای تکمیلی میباشد.

در این بچه به خواست خدا نتیجه خیلی خوبی حاصل شد .

saportal
در تاریخ ۸ آذر ۱۳۹۹
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

error: Content is protected !!