بیمار دختر خانم پنج ساله بدنبال ترومای نافذ باشیشه در ناحیه زیر بغل دچار قطع تمامی عناصر شبکه براکیال در ناحیه ترمینال شبکه و قطع شریان و ورید اگزیلاری سمت راست شده است.

بیمار در اثر خونریزی شدید با حالت شوک به اورژانس اورده شد . پس از انجام اقدامات احیا توسط همکاران طب اورژانس جهت بازسازی عروق اگزیلاری توسط همکاران عروق به اتاق عمل منتقل شد .

پس از دو روز از عمل عروقی جهت بازسازی شبکه براکیال به ما ارجاع شد .

طبق تصویر شماره تمام عناصر ترمینال شبکه شامل مدیال و لترال و پوستریور کورد قطع بود.

بیمادر قادر به هیچ حرکتی در شانه و ارنج و مچ و انگشتان دست راست نبود . تحت عمل جراحی بازسازی شبکه با گرافت عصبی سورال به مدت پنج ساعت قرار گرفت.

پس از گذشت دوسال ونیم با هکاری گروه فیزیوتراپی و کاردرمانی نتیجه خوبی حاصل شد .حرکات شانه و ارنج و مچ و انگشتان تا حد قابل قبولی اعاده شد .

saportal
در تاریخ ۴ اسفند ۱۳۹۹
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

error: Content is protected !!