بیمار دختر خانم پانزده ساله که دو سال قبل از مراجعه بدنبال تصادف دچار نقص بافتی شدید ساق پای راست دور تا دور شده است که با گرافت پوستی در مرکز دیگری پوشش داده شده است

بیمار دختر خانم پانزده ساله که دو سال قبل از مراجعه بدنبال تصادف دچار نقص بافتی شدید ساق پای راست دور تا دور شده است که با گرافت پوستی در مرکز دیگری پوشش داده شده است.(تصویر شماره یک و دو).

اختلال عملکرد ندارد ولی به علت ظاهر  و اسکار بد شکل و تو رفتگی دور تا دور ساق برای بیمار از نظر ظاهری ازار دهنده بود.

جهت برداشتن اسکار بد شکل و پر کردن تو رفتگی و حفره وسیع ساق کاندید فری فلاپ یعنی برداشتن عضله و پوست و شریان و ورید از پشت تنه(لاتیسموس دورسی) شد .(تصویر شماره سه و چهار).

تصویر شماره چهار انتقال عضله و پیوند میکروسکوپی شریان و ورید تیبیالیس انتریور ساق را به شریان و ورید توراکودورسال  نشان میدهد.

 

saportal
در تاریخ ۲۶ مهر ۱۳۹۹
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

error: Content is protected !!