بیمار  خانم ۳۵ ساله بدنبال ترومای ناشی از موتور سیکلیت دچار شکستگی ساق پای راست شده است

بیمار  خانم ۳۵ ساله بدنبال ترومای ناشی از موتور سیکلیت دچار شکستگی ساق پای راست شده است و پوست ناحیه سیاه شده و پیچ و پلاک شکستگی نمایان شده است جهت پوشش از ریورس سورال فلپ از پشت ساق پا استفاده شد و تصویر نهایی بدست آمد.

saportal
در تاریخ ۳ مهر ۱۳۹۸
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

error: Content is protected !!