بیمار اقای پنجاه و هفت ساله با شکایت عدم توانایی در بازکردن انگشت چهارم دست راست باتشخیص کنتراکچر دوپویترن مراجعه است

در این بیماری پوست و فاشیای کف دست ضخیم شده و بتدریج باعث خم شدن انگشت چهارم و گاه انگشت پنجم میشود .

دوپویترن در مردان در سنین پنجاه به بعد شایعتر است. در اروپایی ها شایعتر است .

با دیابت و مصرف یکسری داروهای ضد تشنج مثل فنی تویین و فنوباربیتال همراهی دارد .

درمان قطعی ان جراحی است . احتمال عود دارد .

saportal
در تاریخ ۱۱ بهمن ۱۳۹۹
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

error: Content is protected !!