بیمار اقای هجده ساله بدنبال ترومای کراش و شدید دستگاه نقاله کف پای چپ دچار نقص بافتی شدیدکف پا شامل پوست و عضلات و اعصاب و عروق  و تاندونهای کف پا شده است

(تصویر شماره یک)

منتهی حس کف پا در قسمتهای لترال  و مدیال پلانتار در حد درک حس درد و گرما و سرما حفظ شده بود به همین خاطر تمامی تلاش برای حفظ پا و جلوگیری از قطع اندام صورت گرفت .

بیمار کاندید فری فلاپ رادیال فورارم از ساعد راست با انتقال شریان و ورید رادیال و عصب لترال کوتانیوس ساعد همراه با پوست و فاشیا به کف پا شد

 

میکرواناستوموز شریان و ورید رادیال به شریان و ورید پوستریور تیبیالیس با نخ  هشت صفر  و انتقال عصبی لترال کوتانیوس به شاخه مدیال پلانتار میکروسکوپیک انجام شد (فیلم شماره یک حین عمل).

پس از گذشت هفت ماه بیمار قادر به راه رفتن بدون کمک عصا شد(فیلم شماره چهار) .

saportal
در تاریخ ۲۵ بهمن ۱۳۹۹
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

error: Content is protected !!