بیمار اقای سی و پنج ساله بدنبال ترومای ناشی از زیر دستگاه قرار گرفتن انگشت سوم و چهارم ارجاع داده شده است

(تصویر یک و دو)
نکته مهم در برخورد با این بیماران این است اگر بند اخر انگشت کبود شده و ناخن شکسته شده(تصویر یک و دو) بایستی به اتاق عمل منتقل شوند و ناخن بلند شود و بستر ناخن بایستی با نخ ظریف قابل جذب با میکروسکوپ ترمیم شود (تصویر سه و چهارم).

رنگ تیره ناخن چند ماه طول میکشد تا از بین برود(تصویر پنجم) .

نکته مهم این است که در برخورد با این بیماران به سادگی از کنار انها نگذریم چراکه اگر ترمیم نشوند تغییر شکل زشتی در ناخن پیدا میکنند .
فراموش نشود که زیبایی یک انگشت به داشتن ناخن است.

saportal
در تاریخ ۲۷ دی ۱۳۹۹
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

error: Content is protected !!