بیمار اقای بیست و پنج ساله بدنبال ترومای نافذ بازوی چپ دچار قطع عصب رادیال و عدم توانایی در بالا اوردن انگشتان و مچ دست چپ شده است .

به علت عدم رسیدن دو سر عصب از گرافت عصب سورال استفاده شد . پس از گذشت دو سال و انجام فیزیو تراپی و کاردرمانی نتیجه مناسب و باز گشت بالااوردن مچ و انگشتان حاصل شد .

saportal
در تاریخ ۱۸ اسفند ۱۳۹۹
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

error: Content is protected !!