بیمار آقای ۶۰ ساله به دنبال ترومای نافذ با چاقو در ناحیه اندام فوقانی سمت راست دچار قطع عصب رادیال

بیمار آقای ۶۰ ساله به دنبال ترومای نافذ با چاقو در ناحیه اندام فوقانی سمت راست دچار قطع عصب رادیال ( با فلش در تصویر شماره ۵ نشان داده شده است)  و عدم توانایی در بالا آوردن مچ و انگشتان دست راست شده است تحت عمل جراحی و ترمیم عصب رادیال قرار گرفته است ( با فلش در تصویر شماره ۶ مشخص شده است) و خوشبختانه بعد از گذشت یکسال به کمک همکاران محترم توانبخشی بیمار توانایی در بالا آوردن مچ و انگشتان طبق فیلم به دست آورد.

saportal
در تاریخ ۱ اردیبهشت ۱۳۹۹
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

error: Content is protected !!