بیمار آقای ۲۸ ساله کارگر بدنبال ضربه حین کار به انگشت دچار کندگی تاندون فلکسور (خم کننده انگشت)… .

بیمار آقای ۲۸ ساله کارگر بدنبال ضربه حین کار به انگشت دچار کندگی تاندون فلکسور (خم کننده انگشت) و عدم توانایی در خم کردن انگشت چهارم مراجعه کرد همانطور که در تصاویر قبل از عمل می بینید هیچگونه اثری از پارگی پوست ندارد ولی تاندون از بند دیستال کنده شده است تحت عمل جراحی و بازسازی تاندون قرار گرفت و خوشبختانه نتیجه خوبی حاصل شد.

saportal
در تاریخ ۱ بهمن ۱۳۹۸
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

error: Content is protected !!