بیمار آقای چهل و هفت ساله به دنبال تروما دچار آسیب بافت نرم زانو و آسیب شدید رباط صلیبی و نقص بافتی اطراف زانو شده است.

بیمار آقای چهل و هفت ساله به دنبال تروما دچار آسیب بافت نرم زانو و آسیب شدید رباط صلیبی و نقص بافتی اطراف زانو شده است.

 

از آنجا که بازسازی رباط صلیبی خود نیاز به بستر و پوشش بافت نرم مناسب اطراف زانو دارد و در این شرایط گرافت پوستی مناسب نیست لذا جهت انجام فری فلاپ برای پوشش دیفکت اطراف زانو ارجاع داده شد.

بیمار کاندید انتقال آنترولترال تای فلاپ بصورت آزاد میکروواسکولار همراه با قسمتی از عضله واستوس لترالیس شد.

آنترولترال تای با پدیکول عروقی شاخه نزولی شریان و ورید لترال سیرکومفلکس فمورال

 

از ران پای مقابل آماده انتقال به زخم زانوی چپ میباشد. که پس از انتقال پدیکول عروقی لترال سیرکومفلکس فمورال به عروق تیبیالیس انتریور (ورید و شریان) آناستوموز شد.

 

و در نهایت پس از سه ماه تصویر نهایی نه و ده بدست آمد.

 

saportal
در تاریخ ۵ مهر ۱۳۹۹
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

error: Content is protected !!