بیمار آقای چهل و هشت ساله که به دنبال برداشتن اگزوستوز (زایده استخوانی ) استخوان بازو دچار آسیب عصب رادیال دست چپ شده است

بیمار آقای چهل و هشت ساله که به دنبال برداشتن اگزوستوز (زایده استخوانی ) استخوان بازو دچار آسیب عصب رادیال دست چپ شده است .

 

در فیلم شماره یک عدم توانایی در بالا آوردن مچ و انگشتان دست چپ نشان داده شده است .

تصویر شماره دو و سه تصویر ترمیم عصب رادیال حین عمل را نشان میدهد.

فیلم شماره دو نتیجه نهایی و بهبودی کامل را نشان میدهد که توانایی بالا آوردن مچ و انگشتان حاصل شده است.

saportal
در تاریخ ۱۲ مهر ۱۳۹۹
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

error: Content is protected !!