بیمار آقای پنجاه و شش ساله با شکایت تومور بدخیم بافت نرم پشت کتف سمت چپ ( دسموییدتومور) جهت انجام عمل جراحی مراجعه کرده است.

بیمار آقای پنجاه و شش ساله با شکایت تومور بدخیم بافت نرم پشت کتف سمت چپ ( دسموییدتومور) جهت انجام عمل جراحی مراجعه کرده است. (تصویر شماره یک)
این تومور جزء تومورهای گرید پایین بدخیم با رشد آهسته و تمایل عود بالا می باشد.
علت عود در اغلب موارد برداشتن ناکافی تومور به علت ترس از عدم به هم رسیدن زخم پس از برداشتن تومور می باشد. ( تصویر شماره چهار)
در این موارد تومور بایستی با مارژین کافی ( حاشیه قابل قبول از بافت نرمال اطراف و عمق شامل پوست و نسج نرم زیر جلدی و حتی گاه عضله زیر نسج بایستی برداشته شود.) ( تصویر شماره سه)
بدیهی است پس از برداشتن حجم وسیعی از بافت زخم بزرگی در پشت کتف بر جای می ماند که بایستی با فلاپ پوستی عضلانی ( در این بیمار فلاپ لاتیسموس دورسی از ناحیه پشت کمی پایین تر از تومور ) پوشیده شود. ( تصویر شماره پنج و شش)
ناحیه گیرنده فلاپ با فلش آبی رنگ در تصویر شماره پنج و شش نشان داده شده است و ناحیه دهنده عضله لاتیسموس دورسی با فلش آبی رنگ در تصویر شماره شش نشان داده شده است که به صورت اولیه بسته شده است.
تصویر شماره هشت، تصویر نهایی است.

saportal
در تاریخ ۲۵ مرداد ۱۳۹۹
ارسال نظر

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

error: Content is protected !!